Onarheim barnehage

Onarheim barnehagebygg

Onarheim barnehage ligg i same bygg som Onarheim skule midt i sentrum av Onarheim. Barnehagen har i dag to avdelingar med ca 42 plassar. Dei har gode områder rundt for tur og leik. 

Hogne Røssland er SU- representant(leiar av foreldrerådet) på Storebjørn, og Solfrid B Smith er vara.

Torgeir Pollestad er SU- representant (leiar av foreldrerådet) på Lillebjørn, og Geir Røssland er vara.

To barn ser på gravemaskin
To barn ser på gravemaskin
Strand
Leik i strandkanten
sjø[1]
Utsikt over sjøen
onarheim bhg
Planting av epletre
Plukke markjodbær
Plukke markjodbær
Snigel[2]
Snigel i barnehånd
Snøbilde
Snøleik

Kontakt oss

Onarheim barnehage

Lillebjørn: 905 25 072
Storebjørn: 974 16 337 

Styrar: Marianne Tvedt
Mobil: 995 34 447
Epost: marianne.tvedt@tysnesoppvekst.no

Adresse: Onarheimsvegen 299, 5694 Onarheim