flu-shot-K8GM3D2

Influensavaksine

Oktober 2022
Illustrasjonsbilete "IVARETATT?"

«IVARETATT?»

Ei undersøking for deg som er pårørande.
Sykehuskors

Døgntilbod øyeblikkeleg hjelp

Tilbod om øyeblikkelig hjelp ved Tysnes omsorgssenter.
Plan habilitering og rehabilitiering

Plan for habilitering og rehabilitering - høyring

Plan for habilitering og rehabilitering for Tysnes kommune – Saman om meistring, er revidert og ferdigstilt hausten 2019.
Folkehelse

Folkehelseundersøkinga i Hordaland 2018

Korleis har du det og korleis trivst du i nærmiljøet ditt? Dette er noko av det om lag 70 000 hordalendingar blir spurde om i den største folkehelseundersøkinga som er gj...

Kontakt oss

NAV Kontaktsenter tlf. 55 55 33 33

Helse og omsorg

Telefon: 53 43 70 00
Telefax: 53 43 70 11
Legevakt: 116 117

E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal