Plan habilitering og rehabilitiering

Plan for habilitering og rehabilitering - høyring

28. oktober 2019
Plan for habilitering og rehabilitering for Tysnes kommune – Saman om meistring, er revidert og ferdigstilt hausten 2019.
Folkehelse

Folkehelseundersøkinga i Hordaland 2018

09. april 2018
Korleis har du det og korleis trivst du i nærmiljøet ditt? Dette er noko av det om lag 70 000 hordalendingar blir spurde om i den største folkehelseundersøkinga som er gj...
Barn i hender

Saman om framtida! Strategiplan for oppvekst

26. juni 2017
Planen er godkjend i kommunestyre 13.6.2017
Frikort

Frå 2017 slepp du å søkje om frikort for helstenester

05. januar 2017
Frikort for eigenandelstak 2 er autmatisert frå 1.januar 2017. Frå denne datoen slepp du å søkje om frikort for helstenester.
HPV

HPV-vaksine til unge kvinner

23. november 2016
Alle unge kvinner fødd i 1991 og seinare får frå 1. november 2016 tilbod om gratis HPV-vaksine. Tilbodet gjeld i to år framover.

Kontakt oss

NAV Kontaktsenter tlf. 55 55 33 33

Helse og omsorg

Telefon: 53437000
Telefax: 53437011
Legevakt: 116117

E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal