Møteprotokollar for møter i kontrollutvalet

Møteprotokollen frå kontrollutvala er offentleg, og vert lagt ut her. Partsbrev og meldingar om vedtak frå møtet, vert sendt i eigne e-postar.

Kontakt oss

Administrasjon

Telefon: 53437000

Telefax: 53437011

E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal