Kontakt oss

Tysnes kommune
Rådhuset
Uggdalsvegen 301
5685 Uggdal

Tlf: 53 43 70 00
Eksp.tid måndag - fredag kl 09.00 - 15.00

E-post: redaksjonen@tysnes.kommune.no (gjeld heimesida)
E-post: post@tysnes.kommune.no

Kontakt tilsette
Organisasjonsnummer: 959 412 340

For innsending av dokument til sakshandsaming eller journalføring, til innsending av dokumenter i eksisterande sak og til konfidensielle opplysningar, oppmodar me om å  bruke eDialog.
 

Sist oppdatert 02. september 2021