Kommunereform

Tysnes kommune har i sak 21/14 i kommunestyret vedteke å delta i prosjektet «Kommunereform i Sunnhordland». Prosjektet er vedteke med mandat, organisering, framdriftsplan og budsjett. 

Kontakt oss

Administrasjon

Telefon: 53437000

Telefax: 53437011

E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal