Tysnes reklame flytt til Tysnes

Dette er Tysnes

Draumen om livet på landet finn du på Tysnes.

Tysnes er ein sentralt plassert øykommune sør for Bergen – 50 minutt frå Sandsli/Kokstad og 20 minutt frå Stord. Her finn du dei same tilboda som i andre omkringliggjande sentra utenfor Bergen. Om du spør oss: Verdas beste kommune å veksa opp i!

Når me tel med store og små, er me i dag 2.800 godlyndte innbyggjarar i Tysnes. Men me har plass til fleire. Vaksne og ungar. Gründarar, småbrukarar, lærarar, sjukepleiarar, oljearbeidarar, - alle er velkomne!

På Tysnes finn du mellom anna:

 • Eit aukande antall bedrifter og arbeidsplasser

 • Kring 10.000 innbyggjarar sommarhalvåret og 2.800 vinterhalvåret

 • Du finn det du treng av gode matbutikkar, kortreist mat og ein fantastisk lokal restaurant i Haaheim Gaard – medlem av De Historiske Hoteller

 • Kommunale og private tomteareal

 • Flotte friluftsareal med toppturar til Tysnessåto som eitt av fleire høgdepunkt

 • Aktivt lokalmiljø med fleire idrettsanlegg

 • Mange aktive lag og organisasjonar – blant dei eit musikklag i noregstoppen

 • Tysnesfest i juli kvart år, med over 20.000 besøkande

Slik kjem du til Tysnes:

 • Ferje frå Halhjem i Os (reisetid 35 minutt) – reisetid til Flesland 1 time

 • Tysnes er knytt til fastlandet med bru over Lukksund til Fusa – cirka 1,5 time frå Flesland

 • Ferje frå Stord – 10 minutt

 • Ferje frå Huglo – 10 minutt

 • Snøggbåt Bergen-Flesland-Malkenes

 • Snøggbåt Os-Reksteren-Våge