Arkiv bilete

Avlevering av eldre arkiv

Tysnes kommune avleverte 4. april 2014 ei betydelig arkivmengde til Interkommunalt arkiv i Hordaland. Arkivet omfattar deler av kommunearkivet frå perioden 1965 – 1995. ...
 

Arkiv

Kommunen har tidlegare avlevert kommunearkivet for perioden 1837 – 1964 til IKAH. Arkivet vart registrert og katalogisert, og arkivkatalog vart utarbeid i 2006.

Kontakt oss

Administrasjon

Telefon: 53437000

Telefax: 53437011

E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal