Postliste

Rett til innsyn

Tysnes kommune publiserer postliste på Tysnes kommune sine heimesider. Postlistene blir publiserte kvar tysdag (for dokument torsdag, fredag og måndag) og torsdag (for dokument tysdag, onsdag.) Dette er reglen. I jule- og sommarfeirer kan det vera avvik.

Innsyn i sakshandsaminga auker innbyggjarane sitt engasjement for lokaldemokratiet, og gjev dessutan moglegheit til å kontrollera og påvirka kommunen som verksemd.

Finn du likevel ikkje saka di kan det ha ulike årsaker.

Dokument vert automatisk fjerna frå innsyn etter 3. månader Du har likevel rett til å be om innsyn. Kontakt fellestenesta for hjelp.

Krav om innsyn vert å senda til post@tysnes.kommune.no. Du kan bruka bestillerknappen bak postjournalen du ønskjer innsyn i.

For meir informasjon - sjå her: Rett til innsyn.pdf

Offentleglova

 

Dato:
Søk:
Dokumenttype: Alle Inngåande dokumentUtgåande dokument Notat
Offentlig journal
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: *****************
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: *****************
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: *****************
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: *****************
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: *****************
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: *****************
Dato: 12.06.2019 - Avsendar: FYLKESMANNEN I VESTLAND
Dato: 12.06.2019 - Avsendar: Kristian Råsberg
Dato: 12.06.2019 - Avsendar: Kristian Råsberg
Dato: 12.06.2019 - Avsendar: noreply.saksbehandling@vegvesen.no
Dato: 12.06.2019 - Avsendar: Kåre Magne Kleppe
Dato: 12.06.2019 - Avsendar: Andersland Bygg AS
Dato: 12.06.2019 - Avsendar: Andersland Bygg AS
Dato: 12.06.2019 - Avsendar: Andersland Bygg AS
Dato: 12.06.2019 - Avsendar: Arve Van Der Meeren
Dato: 12.06.2019 - Avsendar: *****************
Dato: 12.06.2019 - Avsendar: *****************
Dato: 12.06.2019 - Avsendar: *****************
Dato: 12.06.2019 - Avsendar: *****************
Dato: 12.06.2019 - Avsendar: *****************
Dato: 12.06.2019 - Avsendar: *****************
Dato: 12.06.2019 - Avsendar: *****************
Dato: 12.06.2019 - Avsendar: *****************
Dato: 12.06.2019 - Avsendar: *****************
Dato: 12.06.2019 - Avsendar: *****************
Dato: 12.06.2019 - Avsendar: *****************
Dato: 12.06.2019 - Avsendar: *****************
Dato: 12.06.2019 - Avsendar: *****************
Dato: 12.06.2019 - Avsendar: *****************
Dato: 12.06.2019 - Avsendar: *****************
Dato: 12.06.2019 - Avsendar: *****************
Dato: 12.06.2019 - Avsendar: *****************
Dato: 12.06.2019 - Avsendar: Tysnes kommune
Dato: 12.06.2019 - Avsendar: *****************
Dato: 12.06.2019 - Avsendar: *****************
Dato: 12.06.2019 - Avsendar: *****************
Dato: 12.06.2019 - Avsendar: *****************
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: Norconsult AS
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: *****************
Dato: 12.06.2019 - Avsendar: Marianne Totland Storetvedt
19/57-67 AVVIKSMELDING
Dato: 12.06.2019 - Avsendar: *****************
19/57-68 AVVIKSMELDING
Dato: 12.06.2019 - Avsendar: *****************
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: *****************
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: Ove Lien, Johannes Skorpen, Trond Rydland, Ove Brian Røen, Anders Rosendahl Kvale, Irmelin Rose Gjesteby, Bjørn Von Rebeur Paschwitz Jansen, Toril Anita Røen, Henning Søvig, Ove Nilsen, Hallvard Steen-Hansen, Trine Reinertsen
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: Øystein Vaage
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: Arvid Gaugstad, Reidun Skartveit, Bjørn Helge Epland, Ingeborg Tysnes, Bertha Karin Singelstad, Per Freddy Jensen
Dato: 12.06.2019 - Avsendar: *****************
Dato: 12.06.2019 - Avsendar: BrittHelen Aasbø
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: A2g Profilering AS
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: Fagforbundet Tysnes, Utdanningsforbundet, Norsk sjukepleiarforbund, Synnøve Sundal

Kontakt oss

Administrasjon

Telefon: 53437000
Telefax: 53437011
E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal