Postliste

Rett til innsyn

Tysnes kommune publiserer postliste på Tysnes kommune sine heimesider. Postlistene blir publiserte kvar tysdag (for dokument torsdag, fredag og måndag) og torsdag (for dokument tysdag, onsdag.) Dette er reglen. I jule- og sommarfeirer kan det vera avvik.

Innsyn i sakshandsaminga auker innbyggjarane sitt engasjement for lokaldemokratiet, og gjev dessutan moglegheit til å kontrollera og påvirka kommunen som verksemd.

Finn du likevel ikkje saka di kan det ha ulike årsaker.

Dokument vert automatisk fjerna frå innsyn etter 3. månader Du har likevel rett til å be om innsyn. Kontakt fellestenesta for hjelp.

Krav om innsyn vert å senda til post@tysnes.kommune.no. Du kan bruka bestillerknappen bak postjournalen du ønskjer innsyn i.

For meir informasjon - sjå her: Rett til innsyn.pdf

Offentleglova

 

Dato:
Søk:
Dokumenttype: Alle Inngåande dokumentUtgåande dokument Notat
Offentlig journal
Dato: 06.07.2020 - Mottakar: Kåre Martin Kleppe, Elisabeth Hatteberg, Beate Storesætre
Dato: 06.07.2020 - Mottakar: *****************
Dato: 06.07.2020 - Avsendar: *****************
Dato: 06.07.2020 - Avsendar: Vestland fylkeskommune
Dato: 06.07.2020 - Avsendar: Kåre Martin Kleppe
Dato: 06.07.2020 - Avsendar: Vestland fylkeskommune
Dato: 06.07.2020 - Avsendar: *****************
Dato: 06.07.2020 - Avsendar: *****************
Dato: 06.07.2020 - Avsendar: Vestland fylkeskommune
Dato: 06.07.2020 - Mottakar: Envira Bygg AS
Dato: 06.07.2020 - Mottakar: Fylkesmannen i Rogaland
Dato: 06.07.2020 - Avsendar: ARKOCONSULT AS
Dato: 06.07.2020 - Avsendar: Jeanette Kobbeltvedt Jenssen
Dato: 06.07.2020 - Avsendar: Rashid Naeem
Dato: 06.07.2020 - Avsendar: HaraldNorvald Offerdal
Dato: 06.07.2020 - Mottakar: Abo Plan & Arkitektur AS
Dato: 06.07.2020 - Avsendar: Berg Berit
Dato: 06.07.2020 - Mottakar: Envira Bygg AS
Dato: 06.07.2020 - Avsendar: Bjørnafjorden kommune
Dato: 06.07.2020 - Avsendar: TrondOlav Wahl
Dato: 06.07.2020 - Avsendar: *****************
Dato: 06.07.2020 - Mottakar: *****************
Dato: 06.07.2020 - Avsendar: SLab AS
Dato: 06.07.2020 - Mottakar: Fagforbundet Tysnes, Utdanningsforbundet, Norsk sjukepleiarforbund, Hovudvernombod
Dato: 06.07.2020 - Avsendar: Statens Kartverk
Dato: 06.07.2020 - Avsendar: Statens Kartverk
Dato: 06.07.2020 - Mottakar: Envira Bygg AS
Dato: 06.07.2020 - Avsendar: Det Midthordlandske Dampskibselskab As
Dato: 06.07.2020 - Mottakar: *****************
Dato: 06.07.2020 - Mottakar: Det Midthordlandske Dampskibselskab As
Dato: 06.07.2020 - Mottakar: Envira Bygg AS
Dato: 06.07.2020 - Mottakar: *****************
Dato: 06.07.2020 - Mottakar: Olav Laukhamar, Britha Ceselie Haukanes Skjellevik, John Arne Skjellevik, Johannes Laukhamar
Dato: 06.07.2020 - Mottakar: *****************
Dato: 06.07.2020 - Mottakar: *****************
Dato: 06.07.2020 - Mottakar: olav.lauk@hotmail.com, jlaug@broadpark.no
Dato: 06.07.2020 - Mottakar: HildeMary Laukhamar

Kontakt oss

Administrasjon

Telefon: 53437000
Telefax: 53437011
E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal