Korona

Oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Tysnes kommune.

Les mer

Stjernereiso barnehage

Stjernereiso barnehage.jpg

Stjernereiso barnehage er ein 5 avdelingsbarnehage. Med opptil 96 plassar. Barnehagen ligg ved sida av Uggdal skule og har eit godt samarbeid med skulen. Barnehagen har og ei utegruppe som har lavvo og uteområde i gangavstand til barnehagen.

Samarbeidsutvalgets representanter, etter foreldremøte 26.09.2019
• Kommunerepresentant
Marit K Hovdenes
• Foreldrerepresentanter
Johanne Dalland
Hilde Marie Flakke
Maria Avalos-Rønneseth
• Tilsetterepresentantar;
Elisabeth Solem Flesland,
Veronica Godø
Bjørg Tornes