Litt om oss

Stjernereiso barnehage.jpg

Stjernereiso barnehage er ein 5 avdelingsbarnehage. Med opptil 96 plassar. Barnehagen ligg ved sida av Uggdal skule og har eit godt samarbeid med skulen. Barnehagen har og ei utegruppe som har lavvo og uteområde i gangavstand til barnehagen.