Skulestart

Velkommen til skulestart

Nytt skuleår startar opp for elevane måndag 17. august.

Onarheim skule

Alle elevane møter kl  08.10

Tysnes skule

Alle elevane møter kl. 08.05

Alle klassane vil bli møtt av kontaktlærar på skuleplassen.

Uggdal skule

2. –  4. klasse  møter  kl.  08.10

1. klasse møter kl. 09.00