Mikrofon Bilde av Gezer Amorim fra Pexels

Varsel/høyring

Lokal forskrift om fart på sjøen.

Tysnes kommune har lokal forskrift om fartsavgrensing på sjø til handsaming, forskrifta gjeld for fritidsbåtar og er geografisk avgrensa til område frå Våge ferjekai til Notaneset. I forskrifta vert det lagt opp til at 5 knop er høgaste tillatne hastigheit innanfor ein avstand på 150 meter frå land, holmar og skjær som er synlege i overflata. Forskrifta er heimla i lov om havner og farvann § 8.

For meir informasjon om forskrifta viser me til følgjande lenkje: https://www.tysnes.kommune.no/ato/esaoff/document/forskrift-om-fartsgrenser-p-sjen.1825995.6d23b8c661.pdf

Frist for å kome med uttaler til saka er sett til og med 14. juni 2021.

Kommunestyre får forskrifta til handsaming 15. juni.

Kontakt oss

Administrasjon

Telefon: 53437000
Telefax: 53437011
E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal