val logo 2

Val 2019

I ÅR ER DET KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVAL.

  • Ved kommunestyre- og fylkestingsvalet 2019 skal det velgast representantar til alle fylkesting og kommunestyrer i Noreg.

  • Den offisielle valdagen er mandag 9. september 2019. Meir informasjon om opningstider valdagen, og førehandsrøysting vil kome etter kvart. 

  • Listeforslag i Tysnes kommune, må leverast innan 1. april 2019, kl. 12.00

 

INNLEVERING AV LISTEFORSLAG

Innlevering av listeforslag, kan sendast pr post til: Tysnes kommune v/valstyret, Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal

Listeforslaget kan også leveres fysisk til: Fellestenesta, rådhuset, Uggdalsvegen 301. Opningstida er kl 09.00-15.00.

E-post: fellestenesta@tysnes.kommune.no. Liste som vert sendt på e-post, må likevel leverast inn med originale underskrifter. 

Frist for innsending er 1. april 2019 klokka 12.00, sjå meir informasjon under menypunkt om listeframlegg.

 

KONTAKTPERSONAR

Åse Haaland, tlf. 53 43 70 12, e-post: aase.haaland@tysnes.kommune.no

Tonje Aakre, tlf. 92 16 70 16, e-post: tonje.aakre@tysnes.kommune.no

Anders Teigen, tlf. 53 43 70 15, e-post: anders.teigen@tysnes.kommune.no

 

 

Kontakt oss

Administrasjon

Telefon: 53437000
Telefax: 53437011
E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal