Vasskran

Utsending av faktura for vass- og avløpsgebyr - 1. og 2.termin

Frå 2. januar 2020 overtok Tysnes kommune vassverka Tysnes vassverk og Uggdal vasslag. Grunna omlegging av gebyra er ikkje gebyra for 1. og 2.termin sendt ut til abonnentane før no.

Sidan Tysnes kommune tidlegare ikkje har levert vatn måtte det gjerast endringar og tilpassingar i kommunen sitt gebyrregulativ og forskrift. Forskrift for vass- og avlaupsgebyr i Tysnes kommune» vart vedtatt i kommunestyre 24.9.2019 - sjå lenkje her.

No er både vatn og avlaupsgebyret delt i to delar. Det er «Abonnementsgebyr» som er ein fast del, og «Forbruksgebyr» som er ein variabel del. Det totale vass- eller avløpsgebyret vert derfor summen av desse to delane, og vert omlag det same som tidlegare.

Faktura for 1. termin og 2. termin vert sendt ut dei nærmaste vekene.  Frå 3.termin vil gebyra komme samla med dei andre kommunale avgiftene som før.

 

Sjå tidlegare publisert artikkel HER: