Test ny ansattliste

Ordførar og rådmann

Namn:

Tittel/arbeidsoppgåver:

Tlf.nr.:

E-postadr.:

Kåre Martin Kleppe

Ordførar

53 43 70 13/
47 23 88 50

kaare.m.kleppe@tysnes.kommune.no

Steinar Dalland

Rådmann

53 43 70 20/
97 04 65 00

steinar.dalland@tysnes.kommune.no

Sentraladministrasjonen

Namn:

Tittel/arbeidsoppgåver:

Tlf.nr.:

E-postadr.:

Hovudnummer

 

53 43 70 00

post@tysnes.kommune.no

Telefaks/
Telefaks barnevern

 

53 43 70 11

 

Åse Dalland Haaland

Konsulent i sekretariatet

53 43 70 12

aase.d.haaland@tysnes.kommune.no

  Bibliotek 90 78 13 38 post@tysnesbibliotek.no

Steinar Dalland

Rådmann

53 43 70 20/
97 04 65 00

steinar.dalland@tysnes.kommune.no

Liv Erichsen Personalrådgjevar 53 43 70 14

liv.erichsen@tysnes.kommune.no

Anders Teigen

Førstekons./it-leiar

53 43 70 15

anders.teigen@tysnes.kommune.no

Vibeke Øxnevad Stoltz

Konsulent

53 43 70 21

vibeke.stoltz@tysnes.kommune.no

Helge Drange Konsulent 53 43 70 44 helge.drange@tysnes.kommune.no
  Eigedomsskattekontor 53 43 72 00

eigedomsskatt@tysnes.kommune.no

Rolf Johan Lunde Økonomisjef 53 43 70 26
93 08 20 21

rolf.j.lunde@tysnes.kommune.no

Bente Halvorsen Lunde Konsulent 53 43 70 45 bente.h.lunde@tysnes.kommune.no
Astrid Heldal Konsulent 53 43 70 46

astrid.heldal@tysnes.kommune.no

Nils Flakke Konsulent 53 43 70 30 nils.flakke@tysnes.kommune.no
Haakon Haaland Prosjektingeniør 95 80 69 09 haakon.haaland@tysnes.kommune.no
Tonje Aakre Konsulent 53 43 70 19 tonje.aakre@tysnes.kommune.no

Barn og familie

Namn:

Tittel/arbeidsoppgåver:

Tlf.nr.:

E-postadr.:

Marit F. Sæløen

Konsulent i sekretariatet 53 43 70 52

marit.f.saeloeen@tysnes.kommune.no

Aud Kaldefoss

Oppvekstsjef 53 43 70 53/
93 40 23 21
aud.kaldefoss@tysnes.kommune.no

Lena Epland Sløgedal

Barnehagerettleiar

53 43 70 54/
92 42 33 80

lena.e.sloegedal@tysnes.kommune.no

Yngve Nikolaisen

Kulturskulerektor

46 81 56 97

yngve.nikolaisen@tysnesoppvekst.no

Linda Moberg Kontaktperson/
Barnevernskonsulent
53 43 71 15/
97 60 84 60
linda.moberg@tysnes.kommune.no
Rolf Aarseth Barnevernskonsulent

53 43 70 69/
90 24 28 44

rolf.aarseth@tysnes.kommune.no
Elin Kleppe Tiltaksarbeidar

53 43 70 72/
95 23 76 02

elin.kleppe@tysnes.kommune.no
Eva S. H. Grov konst. einingsleiar Barn og familie / barnevernsleiar

53 43 70 68/
90 25 11 07

eva.grov@tysnes.kommune.no
May Siren B. Holme Psykisk helsarbeidar for barn og unge

53 43 70 94/
99 35 23 07

may.siren.birkeland.holme@tysnes.kommune.no

Helsestasjonen/skulehelsetenesta

Namn:

Tittel/arbeidsoppgåver:

Tlf.nr.:

E-postadr.:

Telefaks

 

53 43 70 81

 

Aslaug Singelstad

Leiande
helsesøster

53 43 70 86/
47 61 87 85

aslaug.singelstad@tysnes.kommune.no

Snefrid Trondsen

Helsesøster

53 43 70 87/
41 56 17 40

snefrid.trondsen@tysnes.kommune.no

Hilde Grindevoll

Jordmor

53 43 70 93

hilde.grindevoll@tysnes.kommune.no

Helse- og sosialkontoret

Namn:

Tittel/arbeidsoppgåver:

Tlf.nr.:

E-postadr.:

Telefaks

 

53 43 70 61

 

Marta Helland Hillesvik

Kontormedarb. i sekretariatet

53 43 70 62

marta.h.hillesvik@tysnes.kommune.no

Hildur Heie

Helse- og sosialsjef

53 43 70 65/
97 65 76 01

hildur.heie@tysnes.kommune.no

Birgitta Kuik Konsulent 53 43 70 64 birgitta.kuik@tysnes.kommune.no

Kristine Trane

Navleiar

55 55 33 33/
40 61 37 60

kristine.trane@nav.no

Trine-Lise Aasen Flyktningkoordinator 53 04 56 34/
90 22 90 99

trine.l.aasen@tysnes.kommune.no

Silje Lunde Flyktningekonsulent 48 21 75 76

silje.lunde@tysnes.kommune.no

Britt Kjellesvik Rage

Ergoterapeut

53 43 70 70/
91 77 42 76

britt.k.rage@tysnes.kommune.no

Anne M. Opdal

Kommunefysio-
terap.

53 43 70 73/
90 99 74 78

anne.opdal@tysnes.kommune.no

Nancie Luth-Hanssen 

Spesialfysioterapeut

53 43 70 63/
99 48 93 52

nancie.luth-hanssen@tysnes.kommune.no

Synnøve P. Espelund

Psykisk helsearbeidar

53 43 70 74/
97 70 14 07

synnoeve.espelund@tysnes.kommune.no

Elin Meland

Psykisk helsearbeidar

53 43 71 09/
46 90 78 85

elin.meland@tysnes.kommune.no
Per Verner Aase Dagleg leiar Tysnes Frivillig sentral 53 43 70 66/
99 56 59 28
per.verner.aase@tysnes.kommune.no

Tysnes Omsorgssenter

Namn:

Tittel/arbeidsoppgåver:

Tlf.nr.:

E-postadr.:

    53 43 08 00  
Helga Nilsen Boland

Einingasleiar Pleie- og omsorg,
styrar Tysnes omsorgssenter

95 17 68 46

helga.n.boland@tysnes.kommune.no

Heidi Lohne Avdelingssjukepleiar 
1. høgda.
  heidi.lohne@tysnes.kommune.no
Anne Cecilie Lunde Avdelingssjukepleiar 2. høgda. 41 70 79 83 anne.c.lunde@tysnes.kommune.no
Avdeling Fjorden 1. høgda 41 70 79 82  
Avdeling Nuten 2. høgda 41 70 79 80  
Avdeling Såto 2. høgda 41 70 79 81  
Dagsenter for eldre   41 70 79 85  
Jorunn Opdal Kjøkkensjef 41 70 79 84

jorunn.opdal@tysnes.kommune.no

Linda N. Fagerbakk Sjukepleiar 1. høgda   Linda.Nordtveit.Fagerbakk@tysnes.kommune.no
Camilla Sjøvoll Sjukepleiar 2. høgda   Camilla.Sjovold@tysnes.kommune.no

Heimeteneste

Namn:

Tittel/arbeidsoppgåver:

Tlf.nr.:

E-postadr.:

Therece Aga Aga Einingsleiar Open omsorg 91 82 26 16 therece.aga@tysnes.kommune.no
Birthe Tveit Sjukeplear Dag:
90 15 94 11
Natt:
95 70 95 13
birthe.tveit@tysnes.kommune.no
Elin Flatråker Sjukepleiar Dag:
90 15 94 11
Natt:
95 70 95 13
elin.flatraker@tysnes.kommune.no
Sigrid Hope Sjukepleiar Dag:
90 15 94 11
Natt:
95 70 95 13
sigrid.hope@tysnes.kommune.no
Magnhild Kleppe Hjelpepleiar Dag:
90 15 94 11
Natt:
95 70 95 13
magnhild.kleppe@tysnes.kommune.no
Irene Fauske Hjelpepleiar 91 82 26 16 irene.fauske@tysnes.kommune.no

Dagsenteret

Synnøve U Sundal Miljøarbeidar           

53 43 71 05

synnove.uglehus.sundal@tysnes.kommune.no

Monica Hoff Utne Miljøarbeidar

53 43 71 05

monica.utne@tysneskommune.no
Else Marit Særsten Assistent

53 43 71 05

else.marit.sarsten@tysnes.kommune.no

Vågsmarka bufellesskap

Namn:

Tittel/arbeidsoppgåver:

Tlf.nr.:

E-postadr.:

Guro Fjeldet Lunde Avdelingsleiar 47 51 27 99 guro.f.lunde@tysnes.kommune.no

Haugen bufellesskap

Namn:

Tittel/arbeidsoppgåver:

Tlf.nr.:

E-postadr.:

Irene Røssland Avdelingsleiar 53 43 21 64 irene.rossland@tysnes.kommune.no

Aktivitetssenter psykisk helse, Våge

Aktivitetssenteret   53 43 28 33  

Legekontoret

Namn:

Tittel/arbeidsoppgåver:

Tlf.nr.:

E-postadr.:

Sekretariat

 

53 43 70 80  lege@tysnes.kommune.no
Telefaks   53 43 70 81  
Anita Midtun Kommuneoverlege

53 43 70 80

anita.midtun@tysnes.kommune.no
Andreas Wibe Jacobsen Lege 53 43 70 80 andreas.wibe.jacobsen@tysnes.kommune.no
Victor Markov Lege 53 43 70 80 victor.markov@tysnes.kommune.no

Britt Mehammer

Kontorleiar/
Bioingeniør

53 43 70 82

britt.mehammer@tysnes.kommune.no

Torild Nesland

Helsesekretær

53 43 70 82

torild.nesland@tysnes.kommune.no

Anni Myklestad

Sjukepleiar

53 43 70 82

anni.myklestad@tysnes.kommune.no

Bodil Skaaheim

Sjukepleiar

53 43 70 82

bodil.skaaheim@tysnes.kommune.no
  Legevakt 116117  

Kyrkjeverje og prestekontor

Namn:

Tittel/arbeidsoppgåver:

Tlf.nr.:

E-postadr.:

Sekretariat

 

53 43 71 20

kyrkjeverje@tysnes.kommune.no

Marit Isaksen Espedalen

Sokneprest

53 43 71 24

marit.i.espedalen@tysnes.kommune.no

Marianne Storetvedt

Fullmektig - sekretariatarb./
Dagleg leiar/kyrkjeverje

53 43 71 25

marianne.t.storetvedt@tysnes.kommune.no

Jurgita Bubilaite

Organist

99 02 73 23

jurgita.bubilaite@haugnett.no

Heidi Hollekim Trusopplærar 53 43 71 22 heidi.hollekim.kyrkjekontor@tysnes.kommune.no

Eining for forvaltning

Namn:

Tittel/arbeidsoppgåver:

Tlf.nr.:

E-postadr.:

Sekretariat Tittel/arbeidsoppgåver   lt@tysnes.kommune.no
Ingrid T. Stue Sekretær i sekretariat 53 43 71 02 ingrid.tysnes.stue@tysnes.kommune.no
Laila Jane Hope Einingsleiar forvaltning

53 43 71 11/
48 13 90 49

laila.hope@tysnes.kommune.no
Nils Eivind Hansen Avd. ingeniør byggesak 53 43 71 14 nils.e.hansen@tysnes.kommune.no
Morten Anthonessen Arealplanleggjar

53 43 70 18/
92 26 14 13

morten.anthonessen@tysnes.kommune.no
Janine Freyboth Kart og oppmålingsansvarleg 53 43 71 10 janine.freyboth@tysnes.kommune.no
Fredrik Winther Sakshandsamar kart og oppmålingsavdelinga 53 43 71 08 fredrik.winther@tysnes.kommune.no
Jan Steinar Høviskeland Konsulent renovasjon m.v. 53 43 71 06 jan.s.hoeviskeland@tysnes.kommune.no

Eining for brann og teknisk drift

Namn:

Tittel/arbeidsoppgåver:

Tlf.nr.:

E-postadr.:

Torfinn Kongsvik

Brannsjef/ Einingsleiar

drift og vedlikehald

53 43 71 13

97 52 99 65

torfinn.kongsvik@tysnes.kommune.no
Alfredas Gurskis Driftsmedarbeidar 99 54 80 28 alfredas.gurskis@tysnes.kommune.no
Charles Lunde Driftsmedarbeidar 48 10 82 99 charles.lunde@tysnes.kommune.no
Jostein Meland Driftsmedarbeidar 90 09 25 87 jostein.meland@tysnes.kommune.no
Theres Jonsgar Fagarbeidar 90 08 94 94 therese.jonsgar@tysnes.kommune.no
Leif Ove Flygansvær Kyrkjegardsarbeidar 99 58 72 42 leif.o.flygansvær@tysnes.kommune.no

 

 

 

Kontakt oss

Kontaktinfo test

Telefonnummer 815 493 00