sverre1

Sverre (8 år) vann namnekonkurransen

Sjelero, Ly og Kyrkjeskukkjen. Kommunen mottok 54 forslag til namn på dagsturhytta, men det var Sverre som sendte inn vinnerforslaget MIKLASTOFA.

Juryen brukte ikkje lang tid på å bestemme seg. Etter eit  av dei kortaste møtene i kommunal historie, var juryen nesten samrøystes einige. Sju medlemmer i juryen ønskte Miklastofa, medan eit medlem gjekk for den meir moderne utgåven Myklestova.

Juryen besto av:

Grunneigar Asbjørn Mykelstad
Ordførar Kåre Martin Kleppe 
Leder for eldrerådet, Helge Hauge
Medlem i ungdomsrådet, Alma Vermedal
Bibliotekssjef Mats Løve Gjersvik
Kulturkonsulent og leder av Tysnes turlag, Rebekka Høgestøl
Leder i Uggdal bygdelag, Bent Fossdal
Kulturkonsulent Synnøve Bakke

Her er alle dei innkomne namneforslaga:

 1. Turven
 2. Turvenen
 3. HARMONISTOVA
 4. Bakkebu
 5. Gullhytta
 6. Bakkasauane
 7. Hyttetu
 8. Tyttebærhaugen
 9. Lyngstua
 10. Tyttebærstua
 11. Uggdalbu
 12. Skogsbu
 13. Kva med å kalla henne «60-grader nord-hytta»? (jfr. Gjerstadstølen 333). Dette fordi den 60-ende breddegrad går gjennom Myklestadskogen omtrent der hytta ligg. (Den 50-ende br.gr. går gjennom Frankfurt am Main,den 70-ende går ved Vadsø).
 14. Biblohytto
 15. Heimatt
 16. Myklaberg
 17. Myklaborjo
 18. Myklebu
 19. Kvilehytta
 20. Kvilebu
 21. Kvila
 22. Kvilo
 23. Kvile
 24. STJERNESYN
 25. Husly
 26. Innomhuset
 27. Samhald Tysnes
 28. Rasten
 29. Kårehytta (etter fødselshjelparen)
 30. Kaffistova
 31. Pølsebu
 32. KOVID HYTTA.
 33. KYRKJE – OG – VATN – 1 – DAGSTUR – HYTTA.
 34. Mediatekshytta
 35. Fjordgløtt
 36. Gjekk litt tid, før det gjekk opp for meg kva kriterier som bør vekleggast tyngst med henhold til namnevalg. For også her meinar eg at me, som gode innbyggarar, bør tenkje økonomi for kommunen. Og då bør ein sjølvsagt tenke ut eit kort namn, slik at kostnadene med å få lage eit skilt vert minst mogeleg. Så difor vert mitt (siste) namneforslag, kort, økonomisk og godt: LY
 37. Miklastofa (den store stova) (alternativt ein moderne versjon, Myklestova) etter det oldnorske gardsnavnet på Myklestad, ref. Sogeskrift for Tysnes 2012 s. 66 av Tysnes Sogelag. https://www.tysnessogelag.no/sites/default/files/sogeskrift/Sogehefte_2012.pdf
 38. Miklafýri eller Myklefýri, etter gardsnavnet Myklestad og det gammelnorske ordet fýri som betyr skog.
 39. Tysneshytta
 40. Kjørkjevatnet stasjon
 41. VILL(A) PÅ TUR
 42. Sjelero
 43. Njardarlog
 44. Heim
 45. Njordheim
 46. Tyrabu
 47. Eføy
 48. Ty-te - hytta er noko alle kan ty til
 49. Traska - ein har traska for å komme fram
 50. Allmanns - hytta er alle si
 51. Ljosi - spiller på ordet losji, men og noko det er lys i.
 52. Ly - gir oss ly på turen
 53. Hugta - hytta vil gjere turen betre
 54. Kyrkjeskukkjen