StartOpp

StartOpp kurs på Tysnes 12. oktober

Eg har ein idé, kva no?

Det er mange ulike spørsmål som dukkar opp når ein har ein god idé som ein ynskjer å realisere i eit produkt eller ei teneste. Gjennom dette introduksjonskurset vil du få ei kort innføring i kva som er viktig å tenke på i samband med ei etablering.

Tidspunkt: 12 oktober kl. 18-20

Stad: Vågen AS, Vågsmarka 9

Kurset er gratis!

 

  • Korleis går ein fram med ein idé?
  • Kva er viktig å tenka på?
  • Finansiering
  • Marknadsundersøking
  • Forretningsmodell
  • Forretningsplan
  • Nettverk
  • Vanlege problemstillingar
  • Ein etablert gründer fortel: korleis har reisa vore.
  • Kva kan Atheno hjelpa med?

 

Kurshaldar: Nina Østensjø, Atheno AS

Gjesteinnlegg: Susanna`s frisør der du er

Påmelding: reidun@atheno.no, merk med «StartOpp Tysnes»

Kontakt oss

Administrasjon

Telefon: 53437000
Telefax: 53437011
E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal