Grønn illustrasjon med hest, hund og katt

Søkjer veterinær til Tysnes

Det er etablert ein ny klinikk på Tysnes med gode mogelegheiter til vidareutvikling.

Vaktdistrikt 56 strekkjer seg frå Samnanger i nord til Tysnes, delen av Kvinnherad nord for Hardangerfjorden og Bjørnafjorden aust. Vaktdistriktet har rundt 290 landbruksføretak som søkjer produksjonstilskot, store og små mjølkebruk, sau og geitehald.

Sjå fullstendig lysingstekt.

Kontakt oss

Næring

Telefon: 53437000

Telefax: 53437011

E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal