grønn krane

Oppdatering! Lekkasjen lokalisert og normal drift igjen.

Det er no normal drift på vassforsyninga igjen.