Korona

Oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Tysnes kommune.

Les mer

Møtekalender

Sakspapir og møteprotokollar for kontrollutvalet finn du under "Kontrollutvalet" i menyen til venstre.
Referat frå eldrerådet frå før 2016 finn du under "Politiske saker" i menyen til venstre. Her finn du også alle referata frå ungdomsrådet.

UTVAL FOR LANDBRUK/TEKNISK
20.04.2021 kl. 09:00 - 00:00
Kommunestyresalen

Møtedokument
DOKUMENT SOM SKAL REFERERAST I UTVAL - MØTE I UTVAL FOR LANDBRUK/TEKNISK DEN 20.04.2021
DETALJREGULERINGSPLAN FOR SVARVAHELLA HYTTEOMRÅDE, GBNR. 75_3 MFL., TYSNES
BYGGESAK - TYSNES KOMMUNE – GNR. 103 BNR. 7 - SKJEPAVIKJO - BYGGING AV HYTTE
SØKNAD OM DISPENSASJON FOR LØYVE TIL ETABLERING AV KAI OG FLYTEBRYGGJE
BYGGESAK - TYSNES KOMMUNE - GNR. 94 BNR. 66 OG 67 - VÅGE FERJEKAI - DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV TEKNISK BYGG
DELEGERTE VEDTAK - MØTE I UTVAL FOR LANDBRUK/TEKNISK DEN 20.04.2021
SAKLISTE - MØTE I UTVAL FOR LANDBRUK/TEKNISK DEN 20.04.2021

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
18/2021 RULLERING AV LOKAL RETNINGSLINJE FOR TILDELING AV TILSKOT TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET (SMIL) 2021-2024 Vis (9) Vis
19/2021 HANDSAMING AV KLAGE PÅ VEDTAK OM DISPENSASJON TIL STEINUTTAK - HUMLEVIK Vis (12) Vis Vis (4)
20/2021 KLAGE - TYSNES - 108/3 - HUMLEVIK – VURDERING AV UTSATT RETTSVERKNAD Vis (1) Vis Vis (5)
21/2021 KLAGE PÅ VEDTAK FRÅ GNR. 111 BNR. 1 - SØKNAD OM DISPENSASJON OG BYGGJELØYVE FOR ALLEREIE UTFØRT TILTAK Vis (11) Vis Vis (3)
22/2021 KLAGE PÅ VEDTAK - SØKNAD OM DISPENSASJON OG BYGGJELØYVE FOR ALLEREIE UTFØRT TILTAK Vis (12) Vis Vis (2)
23/2021 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR RIVING OG OPPATTBYGGING AV HYTTE - MJØLKEVIKA Vis (18) Vis
24/2021 SØKNAD OM DISPENSASJON OG LØYVE TIL AREALOVERFØRING - TYSNES Vis (9) Vis
25/2021 SØKNAD OM DISPENSASJON OG LØYVE TIL FRÅDELING AV 1 BUSTADTOMT - TYSNES Vis (9) Vis
26/2021 SØKNAD OM DISPENSASJON OG LØYVE TIL FRÅDELING AV NAUSTTOMT Vis (7) Vis Vis (1)
27/2021 SØKNAD OM LØYVE TIL ETABLERING AV TEKNISK ANLEGG I SAMSVAR MED REGULERINGSPLAN - MALKENESTANGEN Vis (12) Vis
28/2021 YMSE Vis (25) Vis (9)

Kontakt oss

Administrasjon

Telefon: 53437000

Telefax: 53437011

E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal