Korona

Oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Tysnes kommune.

Les mer

Møtekalender

Sakspapir og møteprotokollar for kontrollutvalet finn du under "Kontrollutvalet" i menyen til venstre.
Referat frå eldrerådet frå før 2016 finn du under "Politiske saker" i menyen til venstre. Her finn du også alle referata frå ungdomsrådet.

KOMMUNESTYRET
27.09.2016 kl. 16:00 - 00:00
Rådhuset

Møtedokument
TILLEGGSSAKLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 27.09.2016
SAKLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 27.09.2016

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
61/2016 REFERAT, SKRIV OG MELDINGAR Vis
62/2016 LØNSPOLITISK PLAN -RULLERING - 2016 Vis (1) Vis Vis (3)
63/2016 FORVALTNINGSREVISJON AV PLAN- OG BYGGESAKER Vis (1) Vis Vis (2)
64/2016 NYE OPPGÅVER TIL STØRRE KOMMUNAR - HØYRING Vis (2) Vis Vis (1)
65/2016 ENDRING AV SIM SIN SELSKAPSAVTALE Vis (2) Vis Vis (1)
66/2016 ENDRING I SELSKAPSAVTALEN TIL INTERKOMMUNALT ARKIV I HORDALAND IKS Vis (2) Vis Vis (1)
67/2016 PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG KULTURANLEGG I SUNNHORDLAND 2016-2020 - HØYRING Vis (2) Vis Vis (1)
68/2016 KOMMUNAL PLANSTRATEGI Vis Vis (1)
69/2016 LÅNEGARANTI VASSLAGA Vis Vis (1)
70/2016 NY KOMMUNELOV Vis

Kontakt oss

Administrasjon

Telefon: 53437000

Telefax: 53437011

E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal