KOMMUNESTYRET
27.09.2016 kl. 16:00 - 00:00
Rådhuset

Møtedokument
Ikon for filtype pdfTILLEGGSSAKLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 27.09.2016
Ikon for filtype pdfSAKLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 27.09.2016

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
61/2016 Ikon for filtype pdfREFERAT, SKRIV OG MELDINGAR Ikon for filtype pdfVis
62/2016 Ikon for filtype pdfLØNSPOLITISK PLAN -RULLERING - 2016 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
63/2016 Ikon for filtype pdfFORVALTNINGSREVISJON AV PLAN- OG BYGGESAKER Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
64/2016 Ikon for filtype pdfNYE OPPGÅVER TIL STØRRE KOMMUNAR - HØYRING Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
65/2016 Ikon for filtype pdfENDRING AV SIM SIN SELSKAPSAVTALE Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
66/2016 Ikon for filtype pdfENDRING I SELSKAPSAVTALEN TIL INTERKOMMUNALT ARKIV I HORDALAND IKS Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
67/2016 Ikon for filtype pdfPLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG KULTURANLEGG I SUNNHORDLAND 2016-2020 - HØYRING Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
68/2016 Ikon for filtype pdfKOMMUNAL PLANSTRATEGI Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
69/2016 Ikon for filtype pdfLÅNEGARANTI VASSLAGA Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
70/2016 Ikon for filtype pdfNY KOMMUNELOV Ikon for filtype pdfVis