Korona

Oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Tysnes kommune.

Les mer

Møtekalender

Sakspapir og møteprotokollar for kontrollutvalet finn du under "Kontrollutvalet" i menyen til venstre.
Referat frå eldrerådet frå før 2016 finn du under "Politiske saker" i menyen til venstre. Her finn du også alle referata frå ungdomsrådet.

KOMMUNESTYRET
26.04.2016 kl. 16:00 - 00:00
Rådhuset

Møtedokument
DOKUMENT SOM SKAL REFERERAST I UTVAL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 26.04.2016.
SAKLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 26.04.2016.

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
26/2016 REFERAT, SKRIV OG MELDINGAR Vis
27/2016 FORVALTNINGSREVISJON AV PLAN- OG BYGGESAKER Vis (2) Vis
28/2016 ÅRSMELDING 2015 FOR KONTROLLUTVALET I TYSNES KOMMUNE Vis (2) Vis
29/2016 KONKURRANSEUTSETJING AV REVISJONSTENESTER FOR TYSNES KOMMUNE - VAL AV Vis (1) Vis
30/2016 FORSKRIFT OM KLAGEORDNING - NY TENESTESTADSTRUKTUR I POLITI- OG LENSMANNSETATEN - HØYRING Vis (1) Vis Vis (1)
31/2016 FONDET TIL TYSNES HERREDS VEL - STYRESAMANSETJING OG VAL Vis Vis (1)
32/2016 HØYRING - ETABLERING AV TVISTELØYSINGSMEKANISME FOR RETSLEGE TVISTAR MELLOM STAT OG KOMMUNE M.V. Vis (1) Vis Vis (1)
33/2016 VAL AV SKJØNSMENN 2017 - 2020 Vis
34/2016 HUSBANKEN - OPPTAK AV STARTLÅN OG BUSTADTILSKOT FOR 2016 Vis (2) Vis Vis (1)
35/2016 KJØP AV NYE GODØYSUND FJORDHOTELL AS Vis Vis (1)
36/2016 DELEGASJONSREGLEMENT FOR TYSNES KOMMUNE - DELEGASJON TIL RÅDMANNEN Vis (2) Vis Vis (1)
37/2016 FINANSFORVALTNINGSRAPPORT PR. 31.03.16 Vis (1) Vis Vis (1)

Kontakt oss

Administrasjon

Telefon: 53437000

Telefax: 53437011

E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal