KOMMUNESTYRET
26.04.2016 kl. 16:00 - 00:00
Rådhuset

Møtedokument
Ikon for filtype pdfDOKUMENT SOM SKAL REFERERAST I UTVAL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 26.04.2016.
Ikon for filtype pdfSAKLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 26.04.2016.

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
26/2016 Ikon for filtype pdfREFERAT, SKRIV OG MELDINGAR Ikon for filtype pdfVis
27/2016 Ikon for filtype pdfFORVALTNINGSREVISJON AV PLAN- OG BYGGESAKER Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
28/2016 Ikon for filtype pdfÅRSMELDING 2015 FOR KONTROLLUTVALET I TYSNES KOMMUNE Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
29/2016 Ikon for filtype pdfKONKURRANSEUTSETJING AV REVISJONSTENESTER FOR TYSNES KOMMUNE - VAL AV Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
30/2016 Ikon for filtype pdfFORSKRIFT OM KLAGEORDNING - NY TENESTESTADSTRUKTUR I POLITI- OG LENSMANNSETATEN - HØYRING Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
31/2016 Ikon for filtype pdfFONDET TIL TYSNES HERREDS VEL - STYRESAMANSETJING OG VAL Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
32/2016 Ikon for filtype pdfHØYRING - ETABLERING AV TVISTELØYSINGSMEKANISME FOR RETSLEGE TVISTAR MELLOM STAT OG KOMMUNE M.V. Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
33/2016 Ikon for filtype pdfVAL AV SKJØNSMENN 2017 - 2020 Ikon for filtype pdfVis
34/2016 Ikon for filtype pdfHUSBANKEN - OPPTAK AV STARTLÅN OG BUSTADTILSKOT FOR 2016 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
35/2016 Ikon for filtype pdfKJØP AV NYE GODØYSUND FJORDHOTELL AS Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
36/2016 Ikon for filtype pdfDELEGASJONSREGLEMENT FOR TYSNES KOMMUNE - DELEGASJON TIL RÅDMANNEN Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
37/2016 Ikon for filtype pdfFINANSFORVALTNINGSRAPPORT PR. 31.03.16 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)