KOMMUNESTYRET
24.09.2019 kl. 16:00 - 00:00
Rådhuset

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 24.09.2019
Ikon for filtype pdfTILLEGG SAKLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 24.09.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
32/2019 Ikon for filtype pdfREFERAT, SKRIV OG MELDINGAR - KOMMUNESTYRET 24. SEPTEMBER 2019 Vis (4) Ikon for filtype pdfVis
33/2019 Ikon for filtype pdfUTVIDING TIL 5 DAGARS SKULEVEKE Vis (6) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
34/2019 Ikon for filtype pdfKOMMUNAL OVERTAKING - ENDELEG AVTALE MED UGGDAL VASSLAG SA Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
35/2019 Ikon for filtype pdfFORSKRIFT OM VASS- OG AVLAUPSGEBYR Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
36/2019 Ikon for filtype pdfREGULERINGSPLAN - SKÅR KAI Vis (15) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
37/2019 Ikon for filtype pdfKOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNE 2019-2029 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
38/2019 Ikon for filtype pdfKJØP AV AREAL TIL MILJØSENTRAL I EREDALEN Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
39/2019 Ikon for filtype pdfAVFALLSPLAN FOR SMÅBÅTHAMNER I TYSNES KOMMUNE Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
40/2019 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM SKJENKELØYVE FOR REKKJETUNET 1599 Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
41/2019 Ikon for filtype pdfBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD - ENDRING I DELTAKARKOMMUNAR Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
42/2019 Ikon for filtype pdfENDRING AV NAMN PÅ LANDBRUK/TEKNISK Ikon for filtype pdfVis
43/2019 Ikon for filtype pdfSAMANSLÅING AV RÅD - RÅD FOR ELDRE/RÅD FOR PERSONAR MED FUNKSJONSNEDSETJING Ikon for filtype pdfVis
44/2019 Ikon for filtype pdfNVE - FORSLAG TIL EIN NASJONAL RAMME FOR VINDKRAFT Ikon for filtype pdfVis Vis (1)