Korona

Oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Tysnes kommune.

Les mer

Møtekalender

Sakspapir og møteprotokollar for kontrollutvalet finn du under "Kontrollutvalet" i menyen til venstre.
Referat frå eldrerådet frå før 2016 finn du under "Politiske saker" i menyen til venstre. Her finn du også alle referata frå ungdomsrådet.

KOMMUNESTYRET
24.09.2019 kl. 16:00 - 00:00
Rådhuset

Møtedokument
SAKLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 24.09.2019
TILLEGG SAKLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 24.09.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
32/2019 REFERAT, SKRIV OG MELDINGAR - KOMMUNESTYRET 24. SEPTEMBER 2019 Vis (4) Vis
33/2019 UTVIDING TIL 5 DAGARS SKULEVEKE Vis (6) Vis Vis (3)
34/2019 KOMMUNAL OVERTAKING - ENDELEG AVTALE MED UGGDAL VASSLAG SA Vis (1) Vis Vis (3)
35/2019 FORSKRIFT OM VASS- OG AVLAUPSGEBYR Vis (1) Vis Vis (2)
36/2019 REGULERINGSPLAN - SKÅR KAI Vis (15) Vis Vis (1)
37/2019 KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNE 2019-2029 Vis (1) Vis Vis (1)
38/2019 KJØP AV AREAL TIL MILJØSENTRAL I EREDALEN Vis (1) Vis Vis (1)
39/2019 AVFALLSPLAN FOR SMÅBÅTHAMNER I TYSNES KOMMUNE Vis (1) Vis Vis (1)
40/2019 SØKNAD OM SKJENKELØYVE FOR REKKJETUNET 1599 Vis Vis (1)
41/2019 BERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD - ENDRING I DELTAKARKOMMUNAR Vis (1) Vis
42/2019 ENDRING AV NAMN PÅ LANDBRUK/TEKNISK Vis
43/2019 SAMANSLÅING AV RÅD - RÅD FOR ELDRE/RÅD FOR PERSONAR MED FUNKSJONSNEDSETJING Vis
44/2019 NVE - FORSLAG TIL EIN NASJONAL RAMME FOR VINDKRAFT Vis Vis (1)

Kontakt oss

Administrasjon

Telefon: 53437000

Telefax: 53437011

E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal