Korona

Oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Tysnes kommune.

Les mer

Møtekalender

Sakspapir og møteprotokollar for kontrollutvalet finn du under "Kontrollutvalet" i menyen til venstre.
Referat frå eldrerådet frå før 2016 finn du under "Politiske saker" i menyen til venstre. Her finn du også alle referata frå ungdomsrådet.

KOMMUNESTYRET
23.02.2021 kl. 16:00 - 00:00
Kommunestyresalen

Møtedokument
SAKLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 23.02.2021

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2021 REFERAT, SKRIV OG MELDINGAR - KOMMUNESTYRET 23. FEBRUAR 2021 Vis (7) Vis
2/2021 ENDRING I BARNEHAGEVEDTEKETENE - 2021 Vis (1) Vis Vis (1)
3/2021 STATLIG SIKRING AV KOMMUNALE FRILUFTSOMRÅDE Vis Vis (2)
4/2021 TURVEG - KYRKJEVATNET Vis (1) Vis Vis (1)
5/2021 TEMAPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV Vis (1) Vis Vis (1)
6/2021 INTERKOMMUNALT UTVALG MOT AKUTT FORURENSNING - IUA - HAUGESUND REGION - REVIDERTE VEDTEKTER Vis (1) Vis Vis (1)
7/2021 EIGEDOMSSKATTEVEDTAK 2021 Vis (1) Vis Vis (3)
8/2021 VAL AV VALSTYRE - STORTINGS- OG SAMETINGSVALET 2021 Vis

Kontakt oss

Administrasjon

Telefon: 53437000

Telefax: 53437011

E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal