KOMMUNESTYRET
23.02.2021 kl. 16:00 - 00:00
Kommunestyresalen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 23.02.2021

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2021 Ikon for filtype pdfREFERAT, SKRIV OG MELDINGAR - KOMMUNESTYRET 23. FEBRUAR 2021 Vis (7) Ikon for filtype pdfVis
2/2021 Ikon for filtype pdfENDRING I BARNEHAGEVEDTEKETENE - 2021 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
3/2021 Ikon for filtype pdfSTATLIG SIKRING AV KOMMUNALE FRILUFTSOMRÅDE Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
4/2021 Ikon for filtype pdfTURVEG - KYRKJEVATNET Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
5/2021 Ikon for filtype pdfTEMAPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
6/2021 Ikon for filtype pdfINTERKOMMUNALT UTVALG MOT AKUTT FORURENSNING - IUA - HAUGESUND REGION - REVIDERTE VEDTEKTER Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
7/2021 Ikon for filtype pdfEIGEDOMSSKATTEVEDTAK 2021 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
8/2021 Ikon for filtype pdfVAL AV VALSTYRE - STORTINGS- OG SAMETINGSVALET 2021 Ikon for filtype pdfVis