Korona

Oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Tysnes kommune.

Les mer

Møtekalender

Sakspapir og møteprotokollar for kontrollutvalet finn du under "Kontrollutvalet" i menyen til venstre.
Referat frå eldrerådet frå før 2016 finn du under "Politiske saker" i menyen til venstre. Her finn du også alle referata frå ungdomsrådet.

KOMMUNESTYRET
19.02.2019 kl. 16:00 - 00:00
Rådhuset

Møtedokument
SAKLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 19.02.2019
SAKSPAPIR - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 19.02.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2019 REFERAT, SKRIV OG MELDINGAR Vis (2) Vis
2/2019 FRITAK FRÅ BETALING AV LEIGE I TYSNESHALLEN Vis (2) Vis Vis (1)
3/2019 FORVALTNINGSREVISJON AV PLAN- OG BYGGESAKER Vis (2) Vis Vis (4)
4/2019 RULLERING - KOMMUNEPLANEN SIN SAMFUNNSDEL 2018 - 2030 Vis (10) Vis Vis (3)
5/2019 RULLERING AV RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN 2019 Vis (2) Vis Vis (3)
6/2019 VAL AV VALSTYRE - KOMMUNE- OG FYLKESTINGSVALET 2019 Vis Vis (1)
7/2019 NYE SKATTEREGLAR FOR MOTTAK AV YTINGAR 2019 Vis Vis (3)
8/2019 OVERGANGSPLAN FOR BARNEHAGANE OG SKULANE I TYSNES - REVIDERT Vis (1) Vis Vis (1)
9/2019 VAL AV LEIAR OG NESTLEIAR I TENESTEUTVALET Vis
10/2019 FORLENGING AV ÅREMÅL FOR RÅDMANN STEINAR DALLAND Vis (3) Vis

Kontakt oss

Administrasjon

Telefon: 53437000

Telefax: 53437011

E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal