KOMMUNESTYRET
19.02.2019 kl. 16:00 - 00:00
Rådhuset

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 19.02.2019
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIR - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 19.02.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2019 Ikon for filtype pdfREFERAT, SKRIV OG MELDINGAR Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
2/2019 Ikon for filtype pdfFRITAK FRÅ BETALING AV LEIGE I TYSNESHALLEN Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
3/2019 Ikon for filtype pdfFORVALTNINGSREVISJON AV PLAN- OG BYGGESAKER Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (4)
4/2019 Ikon for filtype pdfRULLERING - KOMMUNEPLANEN SIN SAMFUNNSDEL 2018 - 2030 Vis (10) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
5/2019 Ikon for filtype pdfRULLERING AV RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN 2019 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
6/2019 Ikon for filtype pdfVAL AV VALSTYRE - KOMMUNE- OG FYLKESTINGSVALET 2019 Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
7/2019 Ikon for filtype pdfNYE SKATTEREGLAR FOR MOTTAK AV YTINGAR 2019 Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
8/2019 Ikon for filtype pdfOVERGANGSPLAN FOR BARNEHAGANE OG SKULANE I TYSNES - REVIDERT Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
9/2019 Ikon for filtype pdfVAL AV LEIAR OG NESTLEIAR I TENESTEUTVALET Ikon for filtype pdfVis
10/2019 Ikon for filtype pdfFORLENGING AV ÅREMÅL FOR RÅDMANN STEINAR DALLAND Vis (3) Ikon for filtype pdfVis