KOMMUNESTYRET
18.06.2019 kl. 16:00 - 00:00
Rådhuset

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 18.06.2019
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIR - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 18.06.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
22/2019 Ikon for filtype pdfREFERAT, SKRIV OG MELDINGAR Vis (4) Ikon for filtype pdfVis
23/2019 Ikon for filtype pdfÅRSMELDING 2018 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
24/2019 Ikon for filtype pdfREKNESKAP FOR TYSNES KOMMUNE 2018 Vis (5) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
25/2019 Ikon for filtype pdfKONKURRANSEUTSETJING AV REVISJONSTENESTER FOR TYSNES KOMMUNE - VAL AV REVISOR Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
26/2019 Ikon for filtype pdfNY SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I HORDALAND Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
27/2019 Ikon for filtype pdfFINANSFORVALTNING - RAPPORT PR 30.04.19 2019 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
28/2019 Ikon for filtype pdfENDRING AV SKULESTRUKTUR - ONARHEIM Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
29/2019 Ikon for filtype pdfRETNINGSLINER FOR BRUK AV MOBILTELEFON - PRIVAT/ARBEID Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
30/2019 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM UTVIDING AV EKSISTERANDE SKJENKELØYVE FOR TYSNESFEST Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
31/2019 Ikon for filtype pdfKOMMUNAL OVERTAKING - INTENSJONSAVTALE MED TYSNES VASSVERK SA Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)