Korona

Oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Tysnes kommune.

Les mer

Møtekalender

Sakspapir og møteprotokollar for kontrollutvalet finn du under "Kontrollutvalet" i menyen til venstre.
Referat frå eldrerådet frå før 2016 finn du under "Politiske saker" i menyen til venstre. Her finn du også alle referata frå ungdomsrådet.

KOMMUNESTYRET
18.06.2019 kl. 16:00 - 00:00
Rådhuset

Møtedokument
SAKLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 18.06.2019
SAKSPAPIR - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 18.06.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
22/2019 REFERAT, SKRIV OG MELDINGAR Vis (4) Vis
23/2019 ÅRSMELDING 2018 Vis (1) Vis Vis (1)
24/2019 REKNESKAP FOR TYSNES KOMMUNE 2018 Vis (5) Vis Vis (1)
25/2019 KONKURRANSEUTSETJING AV REVISJONSTENESTER FOR TYSNES KOMMUNE - VAL AV REVISOR Vis (1) Vis
26/2019 NY SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I HORDALAND Vis (2) Vis Vis (1)
27/2019 FINANSFORVALTNING - RAPPORT PR 30.04.19 2019 Vis (1) Vis Vis (1)
28/2019 ENDRING AV SKULESTRUKTUR - ONARHEIM Vis (1) Vis Vis (2)
29/2019 RETNINGSLINER FOR BRUK AV MOBILTELEFON - PRIVAT/ARBEID Vis (1) Vis Vis (2)
30/2019 SØKNAD OM UTVIDING AV EKSISTERANDE SKJENKELØYVE FOR TYSNESFEST Vis Vis (3)
31/2019 KOMMUNAL OVERTAKING - INTENSJONSAVTALE MED TYSNES VASSVERK SA Vis (1) Vis Vis (3)

Kontakt oss

Administrasjon

Telefon: 53437000

Telefax: 53437011

E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal