KOMMUNESTYRET
17.12.2019 kl. 16:00 - 00:00
Rådhuset

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 17.12.2019
Ikon for filtype pdfTILLEGG SAKLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 17.12.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
61/2019 Ikon for filtype pdfREFERAT, SKRIV OG MELDINGAR - KOMMUNESTYRET 17. DESEMBER 2019 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
62/2019 Ikon for filtype pdfFORVALTNINGSREVISJON - KAPASITET OG ETTERLEVING AV RUTINAR OG REGLEVERK - PLEIE OG OMSORG Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
63/2019 Ikon for filtype pdfADMINISTRASJONSUTVAL 2020 - 2023 Ikon for filtype pdfVis
64/2019 Ikon for filtype pdfVAL AV SAKKUNNIG NEMND 2020 - 2023 Ikon for filtype pdfVis
65/2019 Ikon for filtype pdfVAL AV KLAGENEMND FOR EIGEDOMSSKATTESAKER 2020 - 2023 Ikon for filtype pdfVis
66/2019 Ikon for filtype pdfKOMMUNAL REPRESENTANT I KYRKJELEG FELLESRÅD 2020 - 2023 Ikon for filtype pdfVis
67/2019 Ikon for filtype pdfFRAMTIDIG ORGANISERING AV DIHVA - STIFTING AV AKSJESELSKAP Vis (3) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
68/2019 Ikon for filtype pdfSPELEMIDLAR TIL ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2020 Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
70/2019 Ikon for filtype pdfFINANSFORVALTNING - RAPPOR PR. 31.10.2019 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
71/2019 Ikon for filtype pdfTYSNESFEST - ØKONOMISK STØTTE 2020 - 2022 Vis (4) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
72/2019 Ikon for filtype pdfUTVIDING TIL 5 DAGARS SKULEVEKE Vis (6) Ikon for filtype pdfVis Vis (6)
73/2019 Ikon for filtype pdfEIGEDOMSSKATT 2020 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
74/2019 Ikon for filtype pdfBUDSJETT 2020 - ØKONOMIPLAN 2020 - 2023 Vis (8) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
75/2019 Ikon for filtype pdfGODKJENNING AV KOMMUNEVÅPENET TIL TYSNES KOMMUNE Ikon for filtype pdfVis