Korona

Oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Tysnes kommune.

Les mer

Møtekalender

Sakspapir og møteprotokollar for kontrollutvalet finn du under "Kontrollutvalet" i menyen til venstre.
Referat frå eldrerådet frå før 2016 finn du under "Politiske saker" i menyen til venstre. Her finn du også alle referata frå ungdomsrådet.

KOMMUNESTYRET
17.12.2019 kl. 16:00 - 00:00
Rådhuset

Møtedokument
SAKLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 17.12.2019
TILLEGG SAKLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 17.12.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
61/2019 REFERAT, SKRIV OG MELDINGAR - KOMMUNESTYRET 17. DESEMBER 2019 Vis (2) Vis
62/2019 FORVALTNINGSREVISJON - KAPASITET OG ETTERLEVING AV RUTINAR OG REGLEVERK - PLEIE OG OMSORG Vis (2) Vis
63/2019 ADMINISTRASJONSUTVAL 2020 - 2023 Vis
64/2019 VAL AV SAKKUNNIG NEMND 2020 - 2023 Vis
65/2019 VAL AV KLAGENEMND FOR EIGEDOMSSKATTESAKER 2020 - 2023 Vis
66/2019 KOMMUNAL REPRESENTANT I KYRKJELEG FELLESRÅD 2020 - 2023 Vis
67/2019 FRAMTIDIG ORGANISERING AV DIHVA - STIFTING AV AKSJESELSKAP Vis (3) Vis Vis (1)
68/2019 SPELEMIDLAR TIL ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2020 Vis Vis (1)
69/2019 PLANPROGRAM - KOMMUNEPLAN - AREALDEL - GODKJENNING Vis (7) Vis Vis (4)
70/2019 FINANSFORVALTNING - RAPPOR PR. 31.10.2019 Vis (1) Vis Vis (3)
71/2019 TYSNESFEST - ØKONOMISK STØTTE 2020 - 2022 Vis (4) Vis Vis (1)
72/2019 UTVIDING TIL 5 DAGARS SKULEVEKE Vis (6) Vis Vis (6)
73/2019 EIGEDOMSSKATT 2020 Vis (1) Vis Vis (1)
74/2019 BUDSJETT 2020 - ØKONOMIPLAN 2020 - 2023 Vis (8) Vis Vis (3)
75/2019 GODKJENNING AV KOMMUNEVÅPENET TIL TYSNES KOMMUNE Vis

Kontakt oss

Administrasjon

Telefon: 53437000

Telefax: 53437011

E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal