Korona

Oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Tysnes kommune.

Les mer

Møtekalender

Sakspapir og møteprotokollar for kontrollutvalet finn du under "Kontrollutvalet" i menyen til venstre.
Referat frå eldrerådet frå før 2016 finn du under "Politiske saker" i menyen til venstre. Her finn du også alle referata frå ungdomsrådet.

KOMMUNESTYRET
15.10.2019 kl. 16:00 - 00:00
Rådhuset

Møtedokument
SAKLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 15.10.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
45/2019 REFERAT, SKRIV OG MELDINGAR Vis
46/2019 KOMMUNESTYREVALET 2019 Vis (1) Vis
47/2019 VAL AV FORMANNSKAP FOR 2019 - 2023 Vis
48/2019 VAL AV ORDFØRAR FOR 2019 - 2023 Vis
49/2019 VAL AV VARAORDFØRAR FOR 2019 - 2023 Vis
50/2019 VAL AV KONTROLLUTVAL 2019 - 2023 Vis (2) Vis
51/2019 VAL AV TENESTEUTVAL 2019 - 2023 Vis
52/2019 VAL AV LEIAR I TENESTEUTVALET 2019 - 2023 Vis
53/2019 VAL AV NESTLEIAR I TENESTEUTVALET 2019 - 2023 Vis
54/2019 VAL AV UTVAL FOR LANDBRUK/TEKNISK 2019 - 2023 Vis
55/2019 VAL AV LEIAR I UTVAL FOR LANDBRUK/TEKNISK 2019 - 2023 Vis
56/2019 VAL AV NESTLEIAR I UTVAL FOR LANDBRUK/TEKNISK 2019 - 2023 Vis
57/2019 VAL AV REPRESENTANT OG VARAREPRESENTANTAR TIL ÅRSMØTE I KS Vis (3) Vis
58/2019 VAL AV MEDLEMER TIL REPRESENTANTSKAPET I SAMARBEIDSRÅDET FOR Vis (1) Vis
59/2019 VASSREGION VESTLAND 2019 - 2023 - VAL Vis (3) Vis
60/2019 VAL AV VALNEMND 2019 - 2023 Vis

Kontakt oss

Administrasjon

Telefon: 53437000

Telefax: 53437011

E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal