KOMMUNESTYRET
15.10.2019 kl. 16:00 - 00:00
Rådhuset

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 15.10.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
45/2019 Ikon for filtype pdfREFERAT, SKRIV OG MELDINGAR Ikon for filtype pdfVis
46/2019 Ikon for filtype pdfKOMMUNESTYREVALET 2019 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
47/2019 Ikon for filtype pdfVAL AV FORMANNSKAP FOR 2019 - 2023 Ikon for filtype pdfVis
48/2019 Ikon for filtype pdfVAL AV ORDFØRAR FOR 2019 - 2023 Ikon for filtype pdfVis
49/2019 Ikon for filtype pdfVAL AV VARAORDFØRAR FOR 2019 - 2023 Ikon for filtype pdfVis
50/2019 Ikon for filtype pdfVAL AV KONTROLLUTVAL 2019 - 2023 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
51/2019 Ikon for filtype pdfVAL AV TENESTEUTVAL 2019 - 2023 Ikon for filtype pdfVis
52/2019 Ikon for filtype pdfVAL AV LEIAR I TENESTEUTVALET 2019 - 2023 Ikon for filtype pdfVis
53/2019 Ikon for filtype pdfVAL AV NESTLEIAR I TENESTEUTVALET 2019 - 2023 Ikon for filtype pdfVis
54/2019 Ikon for filtype pdfVAL AV UTVAL FOR LANDBRUK/TEKNISK 2019 - 2023 Ikon for filtype pdfVis
55/2019 Ikon for filtype pdfVAL AV LEIAR I UTVAL FOR LANDBRUK/TEKNISK 2019 - 2023 Ikon for filtype pdfVis
56/2019 Ikon for filtype pdfVAL AV NESTLEIAR I UTVAL FOR LANDBRUK/TEKNISK 2019 - 2023 Ikon for filtype pdfVis
57/2019 Ikon for filtype pdfVAL AV REPRESENTANT OG VARAREPRESENTANTAR TIL ÅRSMØTE I KS Vis (3) Ikon for filtype pdfVis
58/2019 Ikon for filtype pdfVAL AV MEDLEMER TIL REPRESENTANTSKAPET I SAMARBEIDSRÅDET FOR Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
59/2019 Ikon for filtype pdfVASSREGION VESTLAND 2019 - 2023 - VAL Vis (3) Ikon for filtype pdfVis
60/2019 Ikon for filtype pdfVAL AV VALNEMND 2019 - 2023 Ikon for filtype pdfVis