KOMMUNESTYRET
15.06.2021 kl. 16:00 - 00:00
Kommunestyresalen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 15.06.2021

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
19/2021 Ikon for filtype pdfREFERAT, SKRIV OG MELDINGAR - KOMMUNESTYRET 15. JUNI 2021 Vis (2)
20/2021 Ikon for filtype pdfÅRSMELDING 2020 Vis (1) Vis (1)
21/2021 Ikon for filtype pdfREKNESKAP FOR TYSNES KOMMUNE 2020 Vis (13) Vis (1)
22/2021 Ikon for filtype pdfFINANSFORVALTNING - RAPPORT 2021 Vis (1) Vis (1)
23/2021 Ikon for filtype pdfEVENTUELL BRUK AV O-ENDRINGAR I OFFISIELLE STADNAMNFORMER Vis (1) Vis (1)
24/2021 Ikon for filtype pdfSKULEBRUKSPLAN FOR TYSNES - 2021 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
25/2021 Ikon for filtype pdfUTTALE - REGIONAL PLAN FOR VASSFORVALTNING FOR VESTLAND VASSREGION 2022-2027 Vis (1)
26/2021 Ikon for filtype pdfFORSKOTERING AV SPELEMIDLAR OG MOMSREFUSJON Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
27/2021 Ikon for filtype pdfFORSKRIFT OM FARTSGRENSER PÅ SJØEN Vis (1) Vis (1)
28/2021 Ikon for filtype pdfREVISJON VA-NORM FOR TYSNES KOMMUNE Vis (1) Vis (1)
29/2021 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM SKJENKELØYVE TIL HAAHEIM GAARD PÅ HANDELSPLASSEN EH VAAGE Vis (1)
30/2021 Ikon for filtype pdfENDRING AV TILBUD VED OS VIDAREGÅANDE SKULE OG SKYSSTILBUD