Korona

Oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Tysnes kommune.

Les mer

Møtekalender

Sakspapir og møteprotokollar for kontrollutvalet finn du under "Kontrollutvalet" i menyen til venstre.
Referat frå eldrerådet frå før 2016 finn du under "Politiske saker" i menyen til venstre. Her finn du også alle referata frå ungdomsrådet.

KOMMUNESTYRET
15.06.2021 kl. 16:00 - 00:00
Kommunestyresalen

Møtedokument
SAKLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 15.06.2021

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
19/2021 REFERAT, SKRIV OG MELDINGAR - KOMMUNESTYRET 15. JUNI 2021 Vis (2)
20/2021 ÅRSMELDING 2020 Vis (1) Vis (1)
21/2021 REKNESKAP FOR TYSNES KOMMUNE 2020 Vis (6) Vis (1)
22/2021 FINANSFORVALTNING - RAPPORT 2021 Vis (1) Vis (1)
23/2021 EVENTUELL BRUK AV O-ENDRINGAR I OFFISIELLE STADNAMNFORMER Vis (1) Vis (1)
24/2021 SKULEBRUKSPLAN FOR TYSNES - 2021 Vis (1) Vis (2)
25/2021 UTTALE - REGIONAL PLAN FOR VASSFORVALTNING FOR VESTLAND VASSREGION 2022-2027 Vis (1)
26/2021 FORSKOTERING AV SPELEMIDLAR OG MOMSREFUSJON Vis (1)
27/2021 FORSKRIFT OM FARTSGRENSER PÅ SJØEN Vis (1) Vis (1)
28/2021 REVISJON VA-NORM FOR TYSNES KOMMUNE Vis (1) Vis (1)
29/2021 SØKNAD OM SKJENKELØYVE TIL HAAHEIM GAARD PÅ HANDELSPLASSEN EH VAAGE

Kontakt oss

Administrasjon

Telefon: 53437000

Telefax: 53437011

E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal