Korona

Oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Tysnes kommune.

Les mer

Møtekalender

Sakspapir og møteprotokollar for kontrollutvalet finn du under "Kontrollutvalet" i menyen til venstre.
Referat frå eldrerådet frå før 2016 finn du under "Politiske saker" i menyen til venstre. Her finn du også alle referata frå ungdomsrådet.

KOMMUNESTYRET
14.05.2019 kl. 16:00 - 00:00
Rådhuset

Møtedokument
SAKLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 14.05.2019
SAKSPAPIR - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 14.05.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
11/2019 REFERAT, SKRIV OG MELDINGAR Vis (14) Vis
12/2019 FORSKRIFT OM MINSTEAREAL FOR JAKT PÅ HJORT I TYSNES KOMMUNE Vis (8) Vis Vis (1)
13/2019 ÅRSMELDING 2018 FOR KONTROLLUTVALET I TYSNES KOMMUNE Vis (3) Vis
14/2019 REGULERINGSPLAN FOR MALKENESTANGEN - GNR. 121 BNR. 5 M.FL. Vis (14) Vis Vis (2)
15/2019 LEIGE AV TINGHUSET I UGGDAL Vis (4) Vis Vis (3)
16/2019 FOLKEHELSEOVERSIKT I TYSNES KOMMUNE 2018 - 2023 Vis (1) Vis Vis (1)
17/2019 TYSNES SJUKEHEIM - PROSJEKT FOR VIDARE BRUK Vis (2) Vis Vis (1)
18/2019 UTSKRIVINGSALTERNATIV FOR VERK&BRUK- OVERGANGSORDNING 2019 Vis Vis (1)
19/2019 TILSTANDSRAPPORT FOR TYSNESSKULANE 2019 Vis (1) Vis Vis (1)
20/2019 SØKNAD OM SERVERINGSLØYVE - SJØLY AS Vis (5) Vis Vis (1)
21/2019 SØKNAD OM SKJENKELØYVE - SJØLY AS Vis (2) Vis Vis (1)

Kontakt oss

Administrasjon

Telefon: 53437000

Telefax: 53437011

E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal