KOMMUNESTYRET
14.05.2019 kl. 16:00 - 00:00
Rådhuset

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 14.05.2019
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIR - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 14.05.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
11/2019 Ikon for filtype pdfREFERAT, SKRIV OG MELDINGAR Vis (14) Ikon for filtype pdfVis
12/2019 Ikon for filtype pdfFORSKRIFT OM MINSTEAREAL FOR JAKT PÅ HJORT I TYSNES KOMMUNE Vis (8) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
13/2019 Ikon for filtype pdfÅRSMELDING 2018 FOR KONTROLLUTVALET I TYSNES KOMMUNE Vis (3) Ikon for filtype pdfVis
14/2019 Ikon for filtype pdfREGULERINGSPLAN FOR MALKENESTANGEN - GNR. 121 BNR. 5 M.FL. Vis (14) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
15/2019 Ikon for filtype pdfLEIGE AV TINGHUSET I UGGDAL Vis (4) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
16/2019 Ikon for filtype pdfFOLKEHELSEOVERSIKT I TYSNES KOMMUNE 2018 - 2023 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
17/2019 Ikon for filtype pdfTYSNES SJUKEHEIM - PROSJEKT FOR VIDARE BRUK Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
18/2019 Ikon for filtype pdfUTSKRIVINGSALTERNATIV FOR VERK&BRUK- OVERGANGSORDNING 2019 Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
19/2019 Ikon for filtype pdfTILSTANDSRAPPORT FOR TYSNESSKULANE 2019 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
20/2019 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM SERVERINGSLØYVE - SJØLY AS Vis (5) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
21/2019 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM SKJENKELØYVE - SJØLY AS Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)