Korona

Oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Tysnes kommune.

Les mer

Møtekalender

Sakspapir og møteprotokollar for kontrollutvalet finn du under "Kontrollutvalet" i menyen til venstre.
Referat frå eldrerådet frå før 2016 finn du under "Politiske saker" i menyen til venstre. Her finn du også alle referata frå ungdomsrådet.

KOMMUNESTYRET
14.02.2017 kl. 16:00 - 00:00
Rådhuset

Møtedokument
SAKLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 14.02.2017
TILLEGG SAKLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 14.02.2017

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
4/2017 REFERAT, SKRIV OG MELDINGAR Vis (6) Vis
5/2017 NY BARNEVERNSLOV - SIKRING AV BARNET SIN RETT TIL OMSORG OG BESKYTTING - HØYRING Vis (2) Vis Vis (1)
6/2017 VAL AV VALSTYRE - STORTINGS- OG SAMETINGSVALET 2017 Vis Vis (1)
7/2017 STORTINGS- OG SAMTINGSVALET 2017 - VALDAG Vis (3) Vis Vis (1)
8/2017 FORENKLING AV REGELVERKET FOR KOMMUNEVÅPEN OG KOMMUNEFLAGG - HØYRING Vis (1) Vis Vis (1)
9/2017 OPPFØLGING AV UAVKLARTE BYGG/TILTAK SOM VART OPPDAGA I SAMBAND MED INNFØRING AV EIGEDOMSSKATT. Vis (2) Vis Vis (1)
10/2017 SUPPLERINGSVAL - VALNEMND Vis
11/2017 SUPPLERINGSVAL - UTSENDING TIL KS Vis

Kontakt oss

Administrasjon

Telefon: 53437000

Telefax: 53437011

E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal