KOMMUNESTYRET
14.02.2017 kl. 16:00 - 00:00
Rådhuset

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 14.02.2017
Ikon for filtype pdfTILLEGG SAKLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 14.02.2017

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
4/2017 Ikon for filtype pdfREFERAT, SKRIV OG MELDINGAR Vis (6) Ikon for filtype pdfVis
5/2017 Ikon for filtype pdfNY BARNEVERNSLOV - SIKRING AV BARNET SIN RETT TIL OMSORG OG BESKYTTING - HØYRING Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
6/2017 Ikon for filtype pdfVAL AV VALSTYRE - STORTINGS- OG SAMETINGSVALET 2017 Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
7/2017 Ikon for filtype pdfSTORTINGS- OG SAMTINGSVALET 2017 - VALDAG Vis (3) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
8/2017 Ikon for filtype pdfFORENKLING AV REGELVERKET FOR KOMMUNEVÅPEN OG KOMMUNEFLAGG - HØYRING Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
9/2017 Ikon for filtype pdfOPPFØLGING AV UAVKLARTE BYGG/TILTAK SOM VART OPPDAGA I SAMBAND MED INNFØRING AV EIGEDOMSSKATT. Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
10/2017 Ikon for filtype pdfSUPPLERINGSVAL - VALNEMND Ikon for filtype pdfVis
11/2017 Ikon for filtype pdfSUPPLERINGSVAL - UTSENDING TIL KS Ikon for filtype pdfVis