KOMMUNESTYRET
13.12.2016 kl. 16:00 - 00:00
Rådhuset

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 13.12.2016

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
81/2016 Ikon for filtype pdfREFERAT, SKRIV OG MELDINGAR Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
82/2016 Ikon for filtype pdfPLAN FOR SELSKAPSKONTROLL FOR PERIODEN 2016 - 2020 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
83/2016 Ikon for filtype pdfPLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN 2016 - 2020 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
84/2016 Ikon for filtype pdfAVTALE OM SYNS- OG AUDIOPEDAGOGISK TENESTE I HORDALAND Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
85/2016 Ikon for filtype pdfKOMMUNEDELPLAN FOR VATN, AVLØP OG VASSMILJØ - PLANPROGRAM Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
86/2016 Ikon for filtype pdfKOMMUNEPLAN - RULLERING SAMFUNNSDEL PLANPROGRAM Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
87/2016 Ikon for filtype pdfLOKALE RETNINGSLINER - STARTLÅN Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
88/2016 Ikon for filtype pdfPRIORITERING AV SPELEMIDLAR TIL ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2017 Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
89/2016 Ikon for filtype pdfFINANSFORVALTNING - RAPPORT PR. 30.11.2016 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
90/2016 Ikon for filtype pdfFRITAK FRÅ POLITISKE VERV - KJETIL HESTAD Ikon for filtype pdfVis
91/2016 Ikon for filtype pdfBUDSJETT 2017 - ØKONOMIPLAN 2017 - 2020 Vis (9) Vis (3)