Korona

Oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Tysnes kommune.

Les mer

Møtekalender

Sakspapir og møteprotokollar for kontrollutvalet finn du under "Kontrollutvalet" i menyen til venstre.
Referat frå eldrerådet frå før 2016 finn du under "Politiske saker" i menyen til venstre. Her finn du også alle referata frå ungdomsrådet.

KOMMUNESTYRET
13.12.2016 kl. 16:00 - 00:00
Rådhuset

Møtedokument
SAKLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 13.12.2016

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
81/2016 REFERAT, SKRIV OG MELDINGAR Vis (2) Vis
82/2016 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL FOR PERIODEN 2016 - 2020 Vis (2) Vis
83/2016 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN 2016 - 2020 Vis (2) Vis
84/2016 AVTALE OM SYNS- OG AUDIOPEDAGOGISK TENESTE I HORDALAND Vis (2) Vis Vis (1)
85/2016 KOMMUNEDELPLAN FOR VATN, AVLØP OG VASSMILJØ - PLANPROGRAM Vis (1) Vis Vis (1)
86/2016 KOMMUNEPLAN - RULLERING SAMFUNNSDEL PLANPROGRAM Vis (1) Vis Vis (1)
87/2016 LOKALE RETNINGSLINER - STARTLÅN Vis (2) Vis Vis (1)
88/2016 PRIORITERING AV SPELEMIDLAR TIL ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2017 Vis Vis (1)
89/2016 FINANSFORVALTNING - RAPPORT PR. 30.11.2016 Vis (1) Vis Vis (3)
90/2016 FRITAK FRÅ POLITISKE VERV - KJETIL HESTAD Vis
91/2016 BUDSJETT 2017 - ØKONOMIPLAN 2017 - 2020 Vis (9) Vis (3)

Kontakt oss

Administrasjon

Telefon: 53437000

Telefax: 53437011

E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal