Korona

Oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Tysnes kommune.

Les mer

Møtekalender

Sakspapir og møteprotokollar for kontrollutvalet finn du under "Kontrollutvalet" i menyen til venstre.
Referat frå eldrerådet frå før 2016 finn du under "Politiske saker" i menyen til venstre. Her finn du også alle referata frå ungdomsrådet.

FORMANNSKAPET
25.03.2021 kl. 09:15 - 00:00
Kommunestyresalen

Møtedokument
TILLEGG SAKLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 25.03.2021
SAKLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 25.03.2021
TILLEGG SAKLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 25.03.2021

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
13/2021 ÅRSMØTE I TYSNES FRIVILLIGSENTRAL 25. MARS 2021 Vis (5) Vis
14/2021 REFERAT, SKRIV OG MELDINGAR - FORMANNSKAPET 25. MARS 2021 Vis (6) Vis
15/2021 TURISTINFORMASJON - VÅGE HAMN Vis (1) Vis Vis (1)
16/2021 TILTAKSPAKKE - LAG OG ORGANISASJONAR Vis Vis (5)
17/2021 HØYRING PLANPROGRAM - REGIONAL PLAN FOR KULTUR, IDRETT OG FRILUFTSLIV - 2023 - 2035 VESTLAND Vis (1) Vis
18/2021 KARTLEGGING AV UTEOMRÅDER I VESTLAND Vis (1) Vis
19/2021 SØKNAD OM TILSKOT TIL KULTURPROSJEKT Vis (2) Vis
20/2021 RETURSTASJON OG AVFALLSHANDTERING VÅGE HAMN Vis (3) Vis
21/2021 BUDSJETTREGULERING NY AVDELING - LUNDE BARNEHAGE Vis Vis (3)
22/2021 SKULEKJØKKEN - ONARHEIM SKULE - BUDSJETTREGULERING Vis
23/2021 SALG AV TOMT - GNR 94/280 OG 285 - VÅGE/GJERSTAD Vis
24/2021 HOVLANDSSTANDA 140 - INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET Vis
25/2021 PERMISJONSREGLEMENT FOR TYSNES KOMMUNE - RULLERING 2021 Vis (2) Vis Vis (1)
26/2021 MOBILT BIBLIOTEK Vis

Kontakt oss

Administrasjon

Telefon: 53437000

Telefax: 53437011

E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal