Korona

Oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Tysnes kommune.

Les mer

Møtekalender

Sakspapir og møteprotokollar for kontrollutvalet finn du under "Kontrollutvalet" i menyen til venstre.
Referat frå eldrerådet frå før 2016 finn du under "Politiske saker" i menyen til venstre. Her finn du også alle referata frå ungdomsrådet.

FORMANNSKAPET
04.05.2021 kl. 09:05 - 00:00
Kommunestyresalen

Møtedokument
SAKLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 04.05.2021

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
27/2021 REFERAT, SKRIV OG MELDINGAR - FORMANNSKAPET 4. MAI 2021 Vis (18) Vis
28/2021 KULTURMIDLAR TIL ALLMENT KULTURARBEID 2021 Vis (10) Vis
29/2021 KULTURMIDLAR TIL NÆRMILJØTILTAK 2021 Vis (11) Vis
30/2021 RETNINGSLINER FOR TILDELING AV KULTURMIDLAR TIL SONG OG MUSIKLAG - KOMPENSASJON FOR KJØP AV DIRIGENTTIMAR Vis (2) Vis
31/2021 KRITERIA OPEN SØKNAD KUNST OG KULTURFORMIDLING Vis
32/2021 SØKNAD OM TILSKOT - VANDRETEATER - EVENTYR I PARKEN Vis (6) Vis
33/2021 ETABLERING AV LADEINFRASTRUKTUR FOR FRITIDSBÅTAR I VÅGE HAMN Vis (1) Vis
34/2021 OVERFØRING AV SERVERINGS- OG SKJENKELØYVE TIL KOMPASSERT BAR OG SPISERI AS Vis
35/2021 SØKNAD OM SERVERINGSLØYVE - GÅRDSBUTIKKEN - MYRDAL GÅRD Vis
36/2021 LÆRLINGAR - UTVIDING AV LÆRLINGPLASSAR Vis Vis (1)
37/2021 STATSBUDSJETTET 2021 - KOMMUNAL KOMPENSASJONSORDNING TIL LOKALE VIRKSOMHEITAR - KORONAVIRUS COVID 19 Vis (4) Vis
38/2021 SØKNAD OM TILSKOT - LIVESENDING AV TORGDAGEN 2021 Vis (3) Vis

Kontakt oss

Administrasjon

Telefon: 53437000

Telefax: 53437011

E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal