Veiskilt

Offentleg høyring - 1 bygdenamn og 3 vegnamn

Landbruk/teknisk vedtok på møte 01.09.2015 å leggja 1 bygdenamn og 3 nye vegnamn i Tysnes kommune ut til offentleg ettersyn.

Saksdokumenta kan sjåast i ekspedisjonen på rådhuset måndag - fredag mellom 0900 - 1500.

Bygdenamn - Hålandsneset

Veg 1029 - Skjepavikvegen

Veg 1063 - Neshamnvegen

Veg 1095 - Hopsundvegen

Eventuelle merknader eller innspel må sendast skriftleg til:

Tysnes kommune, Kart og oppmåling

Uggdalsvegen 301

5685  UGGDAL

eller

post@tysnes.kommune.no

innan 26.10.2015.

Etter høyringsfristen blir skrivemåte til namna vedteke i formannskapet og kommunestyret.