Ny Rammeplan for barnehager

Trer i kraft frå august 2017

Rammeplan for barnehage 2017Ny Rammeplan for barnehagen sitt innhald og oppgåver har etter ein lang prosess blitt vedtatt av Kunnskapsdepartementet. Den nye Rammeplanen har hatt som mål å bli kortare og meir tydleg på tilsette sine oppgåver og på barna sine rettar.

Dersom du ynskjer å lese meir kan du lese her: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/

 

Kontakt oss

Born og utdanning

Telefon: 53437000

Telefax: 53437011

E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal