Trafikksikring

Kunngjering av godkjendt trafikktryggleiksplan

Kommunestyre godkjende i møte 12.12.2017 framlegg til trafikktryggleiksplan med nokre endringar.

Den godkjende og reviderte planen finn du nedanfor.