Kulturmidler 2019

Kulturmidler 2020

Kulturmidlar til allment kulturarbeid: Lag og organisasjonar kan søkje. Tilskotet skal gå til lag og organisasjonar si drift og aktivitet til målretta arbeid med kulturformidling, kulturvern, litteratur og handlingsboren kunnskap. 

KULTURMIDLAR TIL ALLMENT KULTURARBEID

Lag og organisasjonar kan søkja. Tilskotet skal gå til lag og organisasjonar si drift og aktivitet til målretta arbeid med kulturformidling, kulturvern, litteratur og handlingsboren kunnskap. Årsmelding og rekneskap for 2019 og budsjett for 2020 skal leggast ved søknad.

 

KULTURMIDLAR TIL UNGDOMSLAGA

Me  minner ungdomslaga om å senda inn søknad vedlagt årsmelding og rekneskap for 2019 og budsjett for 2020.

 

KULTURMIDLAR TIL SONG- OG MUSIKKLAG

Søknader med vedlegg vert å senda til Tysnes kommune.

Skjema for tildeling

Avskrivingsgrunnlag

 

Lag som tek imot stønad frå kommunen må godta bruk av følgjekort på sine opne arrangement. Sjå: www.tysnes.kommune.no

Søknader med vedlegg og opplysningar om kontonr. vert å sende til Tysnes kommune,  Rådhuset, Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal eller epost: post@tysnes.kommune.no

SØKNADSFRISTEN FOR ALLE TRE  STØNADSORDNINGANE ER 17.04.20.