Penger - Pixabay - fri bruk

Kommunal næringsfond i Tysnes kommune

Kommunal næringsfond for Tysnes Kommune

Covid-19 utbrotet har gjeve store utfordringar for næringslivet i mange kommunar. På bagrunn av dette har regjeringa i krisepakke 3 for 2020, sett av kr. 600 mill. til kommunale næringsfond.

Tysnes kommune har fått kr. 484.000,- til vidarefordeling til lokale næringstiltak

Målgruppa er verksemder, etablerarar og næringsaktører som legg til rette for og/eller gjev støtte til næringsutvikling.

Midlane skal nyttast til til bedriftsretta støtte og til andre næringsretta tiltak som kommunen meiner er viktig for å motverka negative verknader av koronavirusutbruddet.

Meir informasjon og søknadsportal

Du kan finne meir informasjon om ordninga, og sette fram søknad ved å følgje denne lenka:

Kommunalt næringsfond lenke.jpg