kantslått

Kantslått

Det vert oppstart av kantslått langs kommunale vegar måndag 20.7.

Arbeidet skal pågå fram til slutten av august.  Publikum vert oppmoda om å halde avstand og å køyre og gå varsamt når dei passerer maskina.