Gravid bilte frå Pexels

Jordmoravtale med Stord kommune

Tysnes kommune har inngått ein avtale med Stord kommune om kjøp av jordmorteneste.

Tysnes kommune har avtale med Stord kommune om kjøp av jordmorteneste i påvente av tilsetjing av eigen jordmor.

Samarbeidsavtalen inneber at Stord skal levera følgjande tenester til Tysnes:

  • Ta imot gravide til konsultasjonar, etter retningslinjer som til ei kvar tid gjeld i Stord kommune.
  • Gjennomføra heimebesøk etter nedkomst. Vert utført av jordmor frå Stord kommune i Tysnes kommune.
  • Samarbeida med tenester som er vurdert naudsynt for jordmortenesta
  • Utføra svangerskapskontrollane på ein av Stord kommune sine lokasjonar for helsestasjon. Det vert avtalt i kvart enkelt tilfelle mellom jordmor og den gravide

 

Følgjande jordmødre kan kontaktast i Stord kommune:

Grethe Svendsen
E-post: grethe.svendsen@stord.kommune.no
Stord helsestasjon, Lønningen 9b
Tlf: 53 49 69 85 / 950 97 284

Anita Handeland Olsen
E-post: anita.handeland.olsen@stord.kommune.no
Sagvåg Helsestasjon, Vassneset 1
Tlf: 53 49 69 54
Stord helsestasjon, Lønningen 9b
Tlf: 53 49 69 85 / 951 40 154

Nina Nordfonn
E-post: nina.nordfonn@stord.kommune.no
Sagvåg Helsestasjon, Vassneset 1
Tlf: 53 49 69 54 / 904 13 265