Steiner Bilete frå Pixabay

Informasjonsmøte om Mestringshusene

Tysnes kommune og Mestringshusene Tysnes inviterer til open informasjonsmøte på Teams 11. november kl 19:00.

Tysnes kommune og Mestringshusene Tysnes inviterer til open informasjonsmøte om etableringa av Mestringshusene i Tysnes. Det vil i møtet orienterast om prosessen som har vore fram mot etableringa, kva Mestringshusene jobbar med, og korleis ein ser for seg lokalsamfunnet vil påverkast av etableringa.

På grunn av restriksjonar knutt til korona, kjem informasjonsmøte til å bli arrangert på Teams. På den måten kan flest mogelig

Det vil bli lagt opp til presentasjon frå kommune og frå Mestringshusene, og så vil det leggast opp til at det kan stillast spørsmål i frå publikum

Vel møtt!

Program


18:50 – Tilkopling på Teams

19:00 - Innleiing ved ordførar

19:15 – Presentasjon frå Mestringshusene

20:00 – Pause

20:10 – Spørsmålsrunde

21:00 – Slutt
 

klikk her for å delta.jpg

Det blir gjort opptak av møtet, slik at det kan leggast ut i etterkant.

 

Informasjon frå Teams

Microsoft Teams meeting

Join on your computer or mobile app

Click here to join the meeting

Learn More | Meeting options