Barn voksen hånd i hånd

Helsetenester for barn og unge

Barn og unges helsetenester er eit kart over tenester for barn og unge.

Dette er eit brukervennleg verktøy for alle som arbeidar med barn og unge, og for foreldre og ungdommar sjølv.

Verktøyet viser tydelege retningsliner for dei ulike tenestene. Det kan nyttast som eit oppslagsverk.

Verktøyet finn du på HelseFonna

 

Kontakt oss

Born og utdanning

Telefon: 53437000

Telefax: 53437011

E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal