Barn voksen hånd i hånd

Helseteneste for barn og unge

Det har vore eit samhandlingsprosjekt på tvers av kommune og spesialisthelseteneste over nokre år.

Dette har resultert i eit brukervennleg verkty for alle som arbeidar med barn og unge, foreldre og ungdommar sjølv.

Verktyet viser tydelege retningsliner for dei ulike tenestene og viser kva rettar ein har ved ulike tilstandsbilete. Det kan nyttast som eit oppslagsverk.

Verktyet finn du HER