koronavirus

Samla informasjon om tiltak i Tysnes kommune

Her finn du informasjon om tiltaka på dei einskilde einingane i Tysnes kommune. Informasjon om legekontoret. Og informasjon til deg som har du helsefagleg bakgrunn og ønskjer å bidra.  
Logo Lotteritilsynet momskompensasjon

Få refundert meirverdiavgifta

Lag og organisasjoner kan nå søkje om å få refundert momsen. Lotteri- og stiftelsestilsynet skal i 2020 fordele 1,685 milliardar kroner til frivillige lag og organisasjonar. 
Blå skule plukkar boss

185 000 kroner til Tysnes frå SIM sitt miljøfond

Blå skule, Båtlaget Njord/Tysnes og Solheimsdalen grendelag har fått støtte til sine prosjekt.  - Dette var artig, me gler oss til å starte prosjektet, sier Terje Sløgedal som er faglærar for Blå s...
Alsaker brygge. Foto: Freddy Jensen

Kulturkalender

Planleggjar du eit arrangement? Lurar du på om nokon andre skal ha arrangement same dag? Bruk Kulturkalenderen! Meld frå om nye arrangement, kurs, turar, konsertar og andre små og store hendingar t...
Bilde av Luis Quintero fra Pexels

Kommuneplanarbeid - ny frist for innspel

Formannskapet har utsatt frist for innspel til arealdelen til 15. september grunna avlyst folkemøte
Sjå alle nyhende ››