koronavirus

Samla informasjon om tiltak i Tysnes kommune

Trenger du fastegen? På Tysnes legekontor har me god kapasitet. Det er viktig at du tar kontakt når du trenger det! Har du helsefagleg bakgrunn og ønskjer å bidra? Her finn du lenke til informasjon...
Stetoskop

Viss du trenger fastlegen, må du ikkje vente med å ta kontakt

Kommuneoverlege Anita Midtun ønskjer å støtte helseministerens oppmoding om at alle som treng fastlegen sin, må oppretthalde den kontakten.
Kulturmidler 2019

Kulturmidler 2020

Kulturmidlar til allment kulturarbeid: Lag og organisasjonar kan søkje. Tilskotet skal gå til lag og organisasjonar si drift og aktivitet til målretta arbeid med kulturformidling, kulturvern, litterat...
helsefaglig utdanning

Har du med helsefagleg bakgrunn høve til å bidra?

Koronaviruset gjer at det kan det bli behov for fleire faglege hender enn me har i helsetenesta i dag – har du med helsefagleg bakgrunn høve til å bidra?
logo kyrkja

Viktig informasjon frå Den norske kyrkja

Frå 12- til 26 mars: ALLE GUDSTENESTER  VERT AVLYST.
Sjå alle nyhende ››