Bilete frå kulturskulen

Nyhende

Kulturskulen har no søknadsfrist for aktivitetane for hausten.
Trompet

Orienteringsmøte

Det vert halde eit orienteringsmøte om tilboda i kulturskulen torsdag 24.mai kl.18.00-19.00 i musikkrommet på Tysnes skule.
Bowling

Endra opningstider bowling.

I perioden veke 18 - 33 vert opningstida for bowlinghallen endra.
Gravemaskin

Oppstart av anleggsarbeid på Krokjen og Lande

I løpet av veke 18 inneverande år, vert det oppstart av anleggsarbeid for infrastruktur til og i byggefelta på Krokjen og Lande. Ein vil i fyrste omgang gjennomføra klargjerande arbeide og sikring av ...
NVE1

Ny 132kV kraftleidining Langeland (Tysnes) - Stord

Høyring av konsesjonssøknad og invitasjon til informasjonsmøte.
Sjå alle nyhende ››