Gammel ansattliste backup

 

Ordførar og rådmann

Namn:

Tittel/arbeidsoppgåver:

Tlf.nr.:

E-postadr.:

Kåre Martin Kleppe

Ordførar

53437013
47238850

kaare.m.kleppe@tysnes.kommune.no

Steinar Dalland

Rådmann

53437020
97046500

steinar.dalland@tysnes.kommune.no

Sentraladministrasjonen

Namn:

Tittel/arbeidsoppgåver:

Tlf.nr.:

E-postadr.:

Hovudnummer

 

53437000

post@tysnes.kommune.no

Telefaks/
Telefaks barnevern

 

53437011

 

Åse Dalland Haaland

Konsulent i sekretariatet

53437012

aase.d.haaland@tysnes.kommune.no

  Bibliotek 90781338 post@tysnesbibliotek.no

Steinar Dalland

Rådmann

53437020
97046500

steinar.dalland@tysnes.kommune.no

Liv Erichsen Personalrådgjevar 53437014

liv.erichsen@tysnes.kommune.no

Anders Teigen

Førstekons./it-leiar

53437015

anders.teigen@tysnes.kommune.no

Vibeke Øxnevad Stoltz

Konsulent

53437021

vibeke.stoltz@tysnes.kommune.no

Helge Drange Konsulent 53437044 helge.drange@tysnes.kommune.no
  Eigedomsskattekontor 53437200

eigedomsskatt@tysnes.kommune.no

Rolf Johan Lunde Økonomisjef 53437026

93082021

rolf.j.lunde@tysnes.kommune.no

Bente Halvorsen Lunde Konsulent 53437045 bente.h.lunde@tysnes.kommune.no
Astrid Heldal Konsulent 53437046

astrid.heldal@tysnes.kommune.no

Nils Flakke Konsulent 53437030 nils.flakke@tysnes.kommune.no
Haakon Haaland Prosjektingeniør 95806909 haakon.haaland@tysnes.kommune.no
Tonje Aakre Konsulent 53437019 tonje.aakre@tysnes.kommune.no

 

Barn og familie

Marit F.
Sæløen

Konsulent i sekretariatet 53437052

marit.f.saeloeen@tysnes.kommune.no

Aud Kaldefoss

Oppvekstsjef 53 43 70 53
93 40 23 21
aud.kaldefoss@tysnes.kommune.no

Lena Epland Sløgedal

Barnehagerettleiar

53 43 70 54
92 42 33 80

lena.e.sloegedal@tysnes.kommune.no

Yngve Nikolaisen

Kulturskulerektor

46 81 56 97

yngve.nikolaisen@tysnesoppvekst.no

Linda Moberg Kontaktperson/
Barnevernskonsulent
53 43 71 15
97 60 84 60
linda.moberg@tysnes.kommune.no
Rolf Aarseth Barnevernskonsulent

53 43 70 69 90 24 28 44

rolf.aarseth@tysnes.kommune.no
Elin Kleppe Tiltaksarbeidar

53 43 70 72
95 23 76 02

elin.kleppe@tysnes.kommune.no
Eva S. H. Grov konst. einingsleiar Barn og familie / barnevernsleiar

53 43 70 68 90 25 11 07

eva.grov@tysnes.kommune.no
May Siren B. Holme Psykisk helsarbeidar for barn og unge

53 43 70 94 99 35 23 07

may.siren.birkeland.holme@tysnes.kommune.no

Helsestasjonen/skulehelsetenesta

Telefaks

 

53437081

 

Aslaug Singelstad

Leiande
helsesøster

53 43 70 86
47 61 87 85

aslaug.singelstad@tysnes.kommune.no

Snefrid Trondsen

Helsesøster

53 43 70 87
41 56 17 40

snefrid.trondsen@tysnes.kommune.no

Hilde Grindevoll

Jordmor

53 43 70 93

hilde.grindevoll@tysnes.kommune.no

 

Helse- og sosialkontoret

Namn:

Tittel/arbeids-oppgåver:

Tlf.nr.: E-postadr.:

Telefaks

 

53437061

 

Marta Helland Hillesvik

Kontormedarb. i sekretariatet

53437062

marta.h.hillesvik@tysnes.kommune.no

Hildur Heie

Helse- og sosialsjef

53437065
97657601

hildur.heie@tysnes.kommune.no

Birgitta Kuik Konsulent 53437064 birgitta.kuik@tysnes.kommune.no

Kristine Trane

Navleiar

55553333
40613760

kristine.trane@nav.no

Trine-Lise Aasen Flyktningkoordinator 53045634
90229099

trine.l.aasen@tysnes.kommune.no

Silje Lunde Flyktningekonsulent 48217576

silje.lunde@tysnes.kommune.no

Britt Kjellesvik Rage

Ergoterapeut

53437070
91774276

britt.k.rage@tysnes.kommune.no

Anne M. Opdal

Kommunefysio-
terap.

53437073
90997478

anne.opdal@tysnes.kommune.no

Nancie Luth-Hanssen 

Spesialfysioterapeut

53437063
99489352

nancie.luth-hanssen@tysnes.kommune.no

Synnøve P. Espelund

Psykisk helsearbeidar

53437074
97701407

synnoeve.espelund@tysnes.kommune.no

Elin Meland

Psykisk helsearbeidar

53437109
46907885

elin.meland@tysnes.kommune.no
Per Verner Aase Dagleg leiar Tysnes Frivillig sentral 53437066
99565928
per.verner.aase@tysnes.kommune.no

Tysnes Omsorgssenter

Tysnes omsorgssenter                            53430800
Helga Nilsen Boland

Einingasleiar Pleie- og omsorg,
styrar Tysnes omsorgssenter

95176846

helga.n.boland@tysnes.kommune.no

Heidi Lohne Avdelingssjukepleiar 
1. høgda.
  heidi.lohne@tysnes.kommune.no
Anne Cecilie Lunde Avdelingssjukepleiar 2. høgda. 41707983 anne.c.lunde@tysnes.kommune.no
Avdeling Fjorden 1. høgda 41707982  
Avdeling Nuten 2. høgda 41707980  
Avdeling Såto 2. høgda 41707981  
Dagsenter for eldre   41707985  
Jorunn Opdal Kjøkkensjef 41707984

jorunn.opdal@tysnes.kommune.no

Linda N. Fagerbakk Sjukepleiar 1. høgda   Linda.Nordtveit.Fagerbakk@tysnes.kommune.no
Camilla Sjøvoll Sjukepleiar 2. høgda   Camilla.Sjovold@tysnes.kommune.no

Heimeteneste

Therece Aga Einingsleiar Open omsorg 91822616 therece.aga@tysnes.kommune.no
Birthe Tveit Sjukeplear Dag:
90159411
Natt:
95709513
birthe.tveit@tysnes.kommune.no
Elin Flatråker Sjukepleiar Dag:
90159411
Natt:
95709513
elin.flatraker@tysnes.kommune.no
Sigrid Hope Sjukepleiar Dag:
90159411
Natt:
95709513
sigrid.hope@tysnes.kommune.no
Magnhild Kleppe Hjelpepleiar Dag:
90159411
Natt:
95709513
magnhild.kleppe@tysnes.kommune.no
Irene Fauske Hjelpepleiar 91822616 irene.fauske@tysnes.kommune.no

Dagsenteret

Synnøve U Sundal Miljøarbeidar           

53437105

synnove.uglehus.sundal@tysnes.kommune.no

Monica Hoff Utne Miljøarbeidar

53437105

monica.utne@tysneskommune.no
Else Marit Særsten Assistent

53437105

else.marit.sarsten@tysnes.kommune.no

Vågsmarka bufellesskap

Guro Fjeldet Lunde Avdelingsleiar 47512799 guro.f.lunde@tysnes.kommune.no

Haugen bufellesskap

Irene Røssland Avdelingsleiar 53432164 irene.rossland@tysnes.kommune.no

Aktivitetssenter psykisk helse, Våge

Aktivitetssenteret   53432833  

 

Legekontoret

Sekretariat

 

53437080  lege@tysnes.kommune.no
Telefaks   53437081  
Anita Midtun Kommuneoverlege

53 43 70 80

anita.midtun@tysnes.kommune.no
Andreas Wibe Jacobsen Lege 53 43 70 80 andreas.wibe.jacobsen@tysnes.kommune.no
Victor Markov Lege 53 43 70 80 victor.markov@tysnes.kommune.no

Britt Mehammer

Kontorleiar/
Bioingeniør

53 43 70 82

britt.mehammer@tysnes.kommune.no

Torild Nesland

Helsesekretær

53 43 70 82

torild.nesland@tysnes.kommune.no

Anni Myklestad

Sjukepleiar

53 43 70 82

anni.myklestad@tysnes.kommune.no

Bodil Skaaheim

Sjukepleiar

53 43 70 82

bodil.skaaheim@tysnes.kommune.no
  Legevakt 116117  

 

Kyrkjeverje og prestekontor

Namn: Tittel/arbeids-oppgåver: Tlf.nr.: E-postadr.:

Sekretariat

 

53437120

kyrkjeverje@tysnes.kommune.no

Marit Isaksen Espedalen

Sokneprest

53437124

marit.i.espedalen@tysnes.kommune.no

Marianne Storetvedt

Fullmektig - sekretariatarb./
Dagleg leiar/
kyrkjeverje

53437125

marianne.t.storetvedt@tysnes.kommune.no

Jurgita Bubilaite

Organist

99027323

jurgita.bubilaite@haugnett.no

Heidi Hollekim Trusopplærar 53437122 heidi.hollekim.kyrkjekontor@tysnes.kommune.no

 

Eining for forvaltning

Sekretariat Tittel/arbeidsoppgåver   lt@tysnes.kommune.no
Ingrid T. Stue Sekretær i sekretariat 53437102 ingrid.tysnes.stue@tysnes.kommune.no
Laila Jane Hope Einingsleiar forvaltning

53437111 48139049

laila.hope@tysnes.kommune.no
Nils Eivind Hansen Avd. ingeniør byggesak 53437114 nils.e.hansen@tysnes.kommune.no
Morten Anthonessen Arealplanleggjar

53437018 92261413

morten.anthonessen@tysnes.kommune.no
Janine Freyboth Kart og oppmålingsansvarleg 53437110 janine.freyboth@tysnes.kommune.no
Fredrik Winther Sakshandsamar kart og oppmålingsavdelinga 53437108 fredrik.winther@tysnes.kommune.no
Jan Steinar Høviskeland Konsulent renovasjon m.v. 53437106 jan.s.hoeviskeland@tysnes.kommune.no

Eining for brann og teknisk drift

Torfinn Kongsvik

Brannsjef/ Einingsleiar

drift og vedlikehald

53437113

97529965

torfinn.kongsvik@tysnes.kommune.no
Alfredas Gurskis Driftsmedarbeidar 99548028 alfredas.gurskis@tysnes.kommune.no
Charles Lunde Driftsmedarbeidar 48108299 charles.lunde@tysnes.kommune.no
Jostein Meland Driftsmedarbeidar 90092587 jostein.meland@tysnes.kommune.no
Theres Jonsgar Fagarbeidar 90089494 therese.jonsgar@tysnes.kommune.no
Leif Ove Flygansvær Kyrkjegardsarbeidar 99587242 leif.o.flygansvær@tysnes.kommune.no

Kontakt oss

Kontaktinfo test

Telefonnummer 815 493 00