Bilete folkehelseundersøking

Folkehelseundersøkinga

Positivt å bli eldre, men fleire unge slit psykisk.

Resultata frå folkehelseundersøkinga i Hordaland er klar, og det er fleire funn som kan vere overraskande. Mellom anna rapporterer dei eldre at dei har det stort sett betre enn dei yngre på mange område, og det å ha grøntområde rundt seg er viktig for trivselen for to av tre. Les heile rapporten her.