22. jan. 2021 kl. 15:38

Korona

Oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Tysnes kommune.

Les mer
Bildet er tatt av Free-Photos fra pixabay

Førebyggande team

Førebyggande tiltaksteam for barn og familiar

Kommunen har etablert eit team sett saman av ulike fagpersonar, med målsetjing å hjelpe barn og familiar innanfor rammene av førebyggande psykisk helsearbeid.

Alle familiar kan i periodar ha uro knytt til psykisk helse, sosiale utfordringar, utvikling og konfliktar. Me tilbyr individuelle samtalar, familiesamtalar og foreldrerettleiing. Me rettleiar barnehagar, skular og andre tilsette som arbeider med barn, unge og føresette i vår kommune.

Teamet

 • Susanna Heggland – Kommunepsykolog / koordinator for teamet
 • Betsy Nikolaisen – Psykisk helsearbeidar born og unge
 • Camilla Søreide Helland – Helsesjukepleiar
 • Kathrine Berrefjord – Helsesjukepleiar

Målgrupper

 • Born og unge (0-18 år), og føresette
  • som sjølv tar kontakt med oss
  • som tar kontakt med oss i følgje med andre
 • Andre med ansvar for born
  • til dømes; lærare og tilsette i barnehagar

Me kan tilby

 • Tidsavgrensa samtaletilbod og møter med ungdom, familiar og nettverk
 • Foreldrerettleiing
 • Rettleiing av tilsette som jobbar med born og familiar
 • Foredrag og kompetanseheving hos tilsette i kommunen
 • Psykoedukasjon/undervisning til foreldre, born, unge, elevar/klassar
 • Vise veg til og samarbeide med andre tenester og tilbod

 Me har fokus på

 • Born og ungdoms livssituasjon
 • Ressursar og mogeligheiter
 • Å sjå på mulig løysning saman med dei de gjeld

 

Tilbodet er gratis

 

Skjema for å melde sak

Har du ei sak du ynskjer å melde til oss, kan du nytte følgande skjema:

  Skjema for å melde inn sak PDF document ODT document
  Skjema for å melde inn sak - for gruppe klasse eller tilsette PDF document ODT document


Skjema kan du levere i skranken på Rådhuset eller send til:

Førebyggande tiltaksteam for barn og familiar
Tysnes kommune
Uggdalsvegen 301
5685 Uggdal


Du kan få utlevert skjema i skranken på Rådhuset i opningstida dersom du ynskjer det.

Svar innan fire veker

Me har teammøte kvar tredje veke og du kan forvente å bli kontakta på telefon eller post innan fire veker etter me har motteke skjema.

Kontakt oss

Born og utdanning

Telefon: 53437000

Telefax: 53437011

E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal