Korona

Oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Tysnes kommune.

Les mer

Eining for drift og vedlikehald/Eining for forvaltning

Landbruk og teknisk etat  er no delt inn i to einingar:

  • Eining for drift og vedlikehald.
  • Eining for forvaltning.

Einingane har felles sekretær tenester.

Eining for drift og vedlikehald

Einingsleiar: Torfinn Kongsvik

Under Eining for drift og vedlikehald ligg:

Avløp, kommunale bygg og eigedomar, kommunale vegar og kaiar, vegljos, renovasjon, slamtøming og vassforsyning.

 

Eining for forvaltning

Einingsleiar: Laila Hope

Under Eining for forvaltning ligg ansvarsområda:

Kart og oppmåling  –  Fagansvarleg Janine Freyboth

Plan og byggesak  –  Fagansvarleg Laila Hope

Landbruk  – Bjørnefjorden Landbrukskontor

Brann og feiing  - Brannsjef og fagansvarleg Torfinn Kongsvik