Klubbo

Budsjett 2021

Formannskapet sitt framlegg til budsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024 til offentleg ettersyn.

Økonomiplan 2021-2024 v 2 0.pdf

Du kan òg finne dokumenta på Rådhuset.

Endelig vedtak

Kommunestyre skal gjera endeleg vedtak om budsjett i sitt møte 15. desember.