25. jan. 2021 kl. 12:39

Korona

Oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Tysnes kommune.

Les mer
Illustrasjonsbilde kumlokk med telefon

Beredskapstelefon for vann, avløp og veg

Beredskapstelefonen kan nyttast til å melde feil og avvik innan vann, avløp og veg.

Telefonen er bemanna og kan, ved akutt behov, nyttas heile døgnet.

Telefonnummer: 909 44 637