Illustrasjonsbilde kumlokk med telefon

Beredskapstelefon for vann, avløp og veg

Beredskapstelefonen kan nyttast til å melde feil og avvik innan vann, avløp og veg.

Telefonen er bemanna og kan, ved akutt behov, nyttas heile døgnet.

Telefonnummer: 909 44 637